Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradza Enterprise Investors w sprzedaży intive S.A. oraz jej spółek zależnych

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;"><strong>Prawnicy kancelarii Gide wspierali fundusz Enterprise Investors podczas sprzedaży spółek z grupy intive, zajmujących się rozwojem produktów cyfrowych funduszowi Mid Europa Partners. </strong></span></p>

>

W ramach projektu kancelaria doradzała przy podpisaniu w grudniu umowy, na mocy której fundusze Enterprise Venture Fund I (EVF) oraz Polish Enterprise Fund VII (PEF VII) zarz?dzane przez Enterprise Investors (EI) sprzedadz? intive S.A. oraz jej spółki zależne, stanowi?ce globaln? grupę zajmuj?c? się rozwojem oprogramowania umożliwiaj?cego proces cyfrowej transformacji przedsiębiorstw na potrzeby klientów z różnych sektorów gospodarki.

Doradztwo obejmowało kompleksowe usługi doradztwa prawnego zwi?zane z  przygotowaniem do sprzedaży i następnie sprzedaż? intive S.A. oraz jej spółek zależnych. Kancelaria była odpowiedzialna za przygotowanie raportu z badania prawnego intive S.A., koordynację badania zagranicznych spółek z grupy, pomoc w  przygotowaniu virtual data room ? przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej i  przeprowadzenie czynności zwi?zanych z podpisaniem umowy.

Cena nabywanych akcji wynosi około 100 mln euro. Zamknięcie transakcji jest przewidziane na  pierwszy kwartał 2019 roku i jest uzależnione od uzyskania zgody UOKiK.

Po stronie Gide nad projektem pracowali partner Paweł Grześkowiak, wraz z  Wojciechem Czyżewskim i Dawidem Van Kędzierskim.

***

Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w  Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 45 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 12 biur i zatrudnia ponad 550 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?:gide.com

@GideLawFirm

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Prus
Communications & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.prus@gide.com

Gide (Francja)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain@gide.com
Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon@gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond@havas.com
Charlotte Lazimi
tel. +33 (0)6 84 79 16 27
charlotte.lazimi@havas.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin