Komunikaty prasowe

Jean-François Fallacher prezesem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

<p>Jean-François Fallacher, prezes zarządu Orange Polska, został wybrany na prezesa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).</p>

>

Będzie on przewodniczył jednej z najaktywniejszych izb bilateralnych działaj?cych w Polsce, reprezentuj?cej interesy blisko 450 polskich i francuskich firm stowarzyszonych. Wraz z nim do Zarz?du CCIFP zostali wybrani: Eric Benoist, prezes Wyborowa Pernod Ricard; Raphael de Bodman, dyrektor finansowo-administracyjny Saur Polska; David Guerin, dyrektor generalny Grupy PSA w Polsce (Peugeot Citroën DS) oraz Halina Piasecka, dyrektor zarz?dzaj?ca Piasecka & Żylewicz.

Jean-François Fallacher od ponad 20 lat zwi?zany jest z branż? telekomunikacyjn?. Zdobywał doświadczenie zawodowe w okresie dynamicznej ekspansji internetu, na różnych rynkach europejskich. Przed przybyciem do Warszawy, od lipca 2011 roku kierował Orange Romania, wiod?c? firm? telekomunikacyjn? oferuj?c? usługi mobilne w tym kraju. Pełnił kluczowe funkcje w grupie Orange, m.in. jako prezes Sofrecom, należ?cej do grupy międzynarodowej spółki konsultingowej oraz jako dyrektor operacyjny w holenderskiej spółce Wanadoo, dostawcy usług internetowych. Od maja 2016 roku kieruje Orange Polska, który realizuje największy program rozwoju sieci światłowodowej w Polsce.

Orange Polska, jedna z największych firm francuskich na polskim rynku i jeden z największych inwestorów w polsk? gospodarkę, zawsze z zaangażowaniem wł?czał się w działania Izby. Jako prezes CCIFP chciałbym kontynuować misję swoich poprzedników. Tworzenie dobrego klimatu dla współpracy i wymiany francusko-polskiej, budowanie dobrego, mocnego fundamentu tej współpracy jest mi szczególnie bliskie – powiedział Jean-François Fallacher.

Francja jest jednym z trzech największych zagranicznych inwestorów w Polsce. Skumulowana wartość inwestycji pochodz?cych bezpośrednio z Francji wyniosła na koniec 2015 roku 17,9 mld euro (według danych NBP), co wyraża się m.in. w stworzeniu blisko ćwierć miliona miejsc pracy. Francja jest również w czołówce krajów, które w 2015 roku reinwestowały najwięcej zysków w Polsce (2,5 mld PLN). Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest organizacj? pracodawców zrzeszaj?c? blisko 450 firm francuskich i polskich. Od ponad 20 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełni?c rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP wspiera również firmy polskie w wejściu na rynki francuskojęzyczne oraz firmy francuskie, zainteresowane współprac? z polskimi partnerami.

                                                                                                                                         ***

Kontakt dla mediów: Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji CCIFP, mariusz.kielich@ccifp.pl, tel. 507 121 269

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia blisko 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedn? z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywność CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców sprzyja współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocj? najlepszych praktyk oraz rozwi?zań biznesowych zapewniaj?cych rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Zwi?zku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszaj?cego 115 Izb francuskich na świecie.
www.ccifp.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Komunikaty prasowe

Jean-François Fallacher prezesem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

<p>Jean-François Fallacher, prezes zarządu Orange Polska, został wybrany na prezesa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).</p>

>

Będzie on przewodniczył jednej z najaktywniejszych izb bilateralnych działaj?cych w Polsce, reprezentuj?cej interesy blisko 450 polskich i francuskich firm stowarzyszonych. Wraz z nim do Zarz?du CCIFP zostali wybrani: Eric Benoist, prezes Wyborowa Pernod Ricard; Raphael de Bodman, dyrektor finansowo-administracyjny Saur Polska; David Guerin, dyrektor generalny Grupy PSA w Polsce (Peugeot Citroën DS) oraz Halina Piasecka, dyrektor zarz?dzaj?ca Piasecka & Żylewicz.

Jean-François Fallacher od ponad 20 lat zwi?zany jest z branż? telekomunikacyjn?. Zdobywał doświadczenie zawodowe w okresie dynamicznej ekspansji internetu, na różnych rynkach europejskich. Przed przybyciem do Warszawy, od lipca 2011 roku kierował Orange Romania, wiod?c? firm? telekomunikacyjn? oferuj?c? usługi mobilne w tym kraju. Pełnił kluczowe funkcje w grupie Orange, m.in. jako prezes Sofrecom, należ?cej do grupy międzynarodowej spółki konsultingowej oraz jako dyrektor operacyjny w holenderskiej spółce Wanadoo, dostawcy usług internetowych. Od maja 2016 roku kieruje Orange Polska, który realizuje największy program rozwoju sieci światłowodowej w Polsce.

Orange Polska, jedna z największych firm francuskich na polskim rynku i jeden z największych inwestorów w polsk? gospodarkę, zawsze z zaangażowaniem wł?czał się w działania Izby. Jako prezes CCIFP chciałbym kontynuować misję swoich poprzedników. Tworzenie dobrego klimatu dla współpracy i wymiany francusko-polskiej, budowanie dobrego, mocnego fundamentu tej współpracy jest mi szczególnie bliskie – powiedział Jean-François Fallacher.

Francja jest jednym z trzech największych zagranicznych inwestorów w Polsce. Skumulowana wartość inwestycji pochodz?cych bezpośrednio z Francji wyniosła na koniec 2015 roku 17,9 mld euro (według danych NBP), co wyraża się m.in. w stworzeniu blisko ćwierć miliona miejsc pracy. Francja jest również w czołówce krajów, które w 2015 roku reinwestowały najwięcej zysków w Polsce (2,5 mld PLN). Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest organizacj? pracodawców zrzeszaj?c? blisko 450 firm francuskich i polskich. Od ponad 20 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełni?c rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP wspiera również firmy polskie w wejściu na rynki francuskojęzyczne oraz firmy francuskie, zainteresowane współprac? z polskimi partnerami.

                                                                                                                                         ***

Kontakt dla mediów: Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji CCIFP, mariusz.kielich@ccifp.pl, tel. 507 121 269

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia blisko 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedn? z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywność CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców sprzyja współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocj? najlepszych praktyk oraz rozwi?zań biznesowych zapewniaj?cych rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Zwi?zku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszaj?cego 115 Izb francuskich na świecie.
www.ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.