Analizy i badania

Eksport netto głównym czynnikiem spowolnienia

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu PKB w III kw. był spadek wkładu eksportu netto do dynamiki PKB z 1,0 pkt. proc. do -0,3 pkt. proc. Był on efektem wyraźnie silniejszego spadku dynamiki eksportu (z 11,4% r/r w II kw. do 6,8%) niż dynamiki import_u (z 10,0% do 7,8%). </p>

>

Naszym zdaniem do spowolnienia polskiego eksportu w III kw. przyczyniła się głównie obserwowana w ostatnich kwartałach zmiana struktury wzrostu gospodarczego w strefie euro (silny spadek wkładu eksportu do wzrostu), oddziałuj?ca w kierunku zmniejszenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych. Silnym wsparciem dla dynamiki PKB w III kw. był natomiast dodatni wkład przyrostu zapasów (1,1 pkt. proc.), który odnotowano pi?ty raz z rzędu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Eksport netto głównym czynnikiem spowolnienia

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu PKB w III kw. był spadek wkładu eksportu netto do dynamiki PKB z 1,0 pkt. proc. do -0,3 pkt. proc. Był on efektem wyraźnie silniejszego spadku dynamiki eksportu (z 11,4% r/r w II kw. do 6,8%) niż dynamiki import_u (z 10,0% do 7,8%). </p>

>

Naszym zdaniem do spowolnienia polskiego eksportu w III kw. przyczyniła się głównie obserwowana w ostatnich kwartałach zmiana struktury wzrostu gospodarczego w strefie euro (silny spadek wkładu eksportu do wzrostu), oddziałuj?ca w kierunku zmniejszenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych. Silnym wsparciem dla dynamiki PKB w III kw. był natomiast dodatni wkład przyrostu zapasów (1,1 pkt. proc.), który odnotowano pi?ty raz z rzędu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin