Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons otwiera biuro w Gruzji

<p lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dentons, największa na świecie firma prawnicza, wchodzi na rynek gruziński, otwierając biuro w Tbilisi. Tym samym Dentons wzmacnia pozycję lidera na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw.</strong></span></p>

>

  „Otwarcie nowego biura w Tbilisi przyczyni się do dalszego umacniania pozycji Dentons jako wiod?cej kancelarii prawnej w Europie Środkowo-Wschodniej, krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Azji Środkowej. Z naszym ponad 25-letnim doświadczeniem, jesteśmy jedn? z pierwszych międzynarodowych firm obecnych w tym regionie, zaangażowanych w wiele z najważniejszych transakcji i spraw s?dowych, które miały miejsce na tych wschodz?cych rynkach” - powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Europie  

Odpowiadaj?c na potrzeby klientów, Dentons jest obecnie jedyn? policentryczn?, globaln? firm? prawnicz? oferuj?c? obsługę prawn? w Gruzji, Kazachstanie, Azerbejdżanie, Rosji, Turcji i na Ukrainie” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Ciesz?cy się uznaniem klientów zespół 11 prawników, w tym dwóch partnerów, który doł?cza do Dentons z DLA Piper, oferuje doradztwo prawne w zakresie postępowań s?dowych, prawa spółek, bankowości i finansów, prawa własności intelektualnej, energetyki, prawa publicznego oraz projektów infrastrukturalnych i PPP.  

Cieszymy się, że doł?czaj? do nas wybitni prawnicy, rekomendowani na rynku gruzińskim przez międzynarodowe informatory prawnicze Chambers and Partners oraz Legal 500” - powiedział Evan Lazar, Przewodnicz?cy Rady Dentons w Europie.  

Partnerem Zarz?dzaj?cym biurem Dentons w Tbilisi jest Otar Kipshidze, kieruj?cy praktyk? postępowań s?dowych, który posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach prawa energetycznego, bankowości i finansów oraz prawa spółek. Partner Avto Svanidze, doradzaj?cy klientom w wielu z największych transakcji na rynku gruzińskim w zakresie fuzji i przejęć, prawa nieruchomości, finansowań, restrukturyzacji oraz projektów infrastrukturalnych, pokieruje zespołem prawa spółek. Wspólnie z nimi klientom będzie doradzał także Ted Jonas, Senior Counsel specjalizuj?cy się w doradztwie przy projektach międzynarodowych, w tym energetycznych i infrastrukturalnych, a także w zakresie prawa publicznego i postępowań s?dowych. Ted Jonas posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w Gruzji i Stanach Zjednoczonych.  

Dzięki doł?czeniu do Dentons, największej firmy prawniczej na świecie, o silnej pozycji w krajach s?siaduj?cych z Gruzj? – Turcji, Azerbejdżanie, Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie, będziemy mogli zagwarantować naszym klientom najwyższej jakości doradztwo prawne zarówno w Gruzji, jak i na całym świecie” - powiedział Otar Kipshidze, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Tbilisi.  

Otwarcie biura w Tbilisi to kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju w Europie. Podczas Gali Chambers Europe Awards 2017 zdobyliśmy nagrodę „Firmy Prawniczej Roku w Europie”, co pokazuje, że klienci doceniaj? jakość usług świadczonych przez nas w tym regionie” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Dentons.  

Wraz z otwarciem biura w Tbilisi Dentons oferuje dostęp do ponad 7800 prawników w 150 biurach w ponad 60 krajach.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD  
T:  +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E:  przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19