Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons – historyczne połączenie firm prawniczych

<p style="text-align: justify;"><strong>W wyniku połączenia Dentons ichińskiejkancelarii</strong><strong>大成</strong><strong> (Dacheng) powstała globalna firma prawnicza obejmująca zasięgiem 120 biur w ponad 50 krajach. Zespół firmy, która na świecie funkcjonuje pod nazwą Dentons, a w Chinach jako "</strong><strong>北京大成律师事务所</strong><strong>" (</strong><strong>Beijing Dacheng Law Firm) </strong><strong>to </strong><strong>6500 prawników i doradców.</strong></p>

>

Jest to jedyna na rynku firma prawnicza samodzielnieobsługuj?ca klientów w Afryce, Azji Pacyficznej i Środkowej, na Bliskim Wchodzie, wEuropie, Kanadzie,na Kaukazie, w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz we wszystkich 34 jednostkach administracyjnych Chin.

Przekraczanie granic
Zespół nowej firmy to 6500 prawników i doradców w 120 biurach w ponad 50 krajach.Jest tonajwiększa pod względem liczby prawnikówi doradców firma na świecie.Po raz pierwszy lider chińskiego rynku ł?czy siły z jedn? z dziesięciu największych firm prawniczych świata.

Policentryczność i globalna oferta                                                                                        
Nowa firma nie posiadaświatowej siedziby ani dominuj?cej kultury narodowej. Oferuje klientom umiejętności prawników z różnych stron świata, reprezentuj?cych każd? kulturę prawa.Dzięki poł?czeniu firma może przedstawić klientom globaln? ofertę przy zachowaniu zrozumienia lokalnych uwarunkowań poszczególnych rynków.

Marka

Marka nowej firmy ł?czy nazwy obu kancelarii w logotypie symbolizuj?cym współpracę kultur Zachodu i Wschodu:

Informacje o nowej nazwie firmy można znaleźć tutaj: www.dentonscombination.com

Struktura i władze

Władze nowej firmy:

Peng Xuefeng, Partner-Założyciel (Founding Partner) i Director大成został przewodnicz?cym Global Board i Global AdvisoryCommittee nowej firmy.

Joe Andrew Global ChairmanDentonspozostał na tym stanowisku w nowej firmie.

Elliott Portnoy, Global CEO pozostał na tym stanowisku w nowej firmie.

„To poł?czenie między czołowymi firmami prawniczymi z Chin i Zachodu jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Nasza nowa firma będzie zintegrowan? platform?, świadcz?c? wysokiej jakości usługi. Zbuduje ona most, dzięki któremu łatwiej będzie się współpracowało firmom chińskim i zachodnim. Pomożemy naszym klientom odnaleźć się w meandrach skomplikowanego środowiska biznesowego i prawnego na całym świecie, oferuj?c unikalne, profesjonalne usługi prawnicze. Razem czynimy wielki krok naprzód w naszej branży – to naprawdę kamień milowy w historii międzynarodowych firm prawniczych” powiedział Peng.

Andrew dodał: „Nie chodzi o to, żeby być największ? firm? na świecie. Więcej prawników i biur w miejscach, w których nasi klienci prowadz? działalność, to znaczy – rozumieć ich potrzeby i wyjść im naprzeciw. Jesteśmy firm? policentryczn? i jedyn? z wielkiej dziesi?tki, która nie ma siedziby w USA b?dź Wielkiej Brytanii, co odzwierciedla fundamentalne zmiany w gospodarce światowej i firmy prawnicze musz? się do tego dostosować.

Andrew to Global Chairman nowej firmy

„Jako największa i najszybciej rozwijaj?ca się gospodarka świata, Chiny s? bardzo atrakcyjne dla naszych klientów.Cała nasza konkurencja też patrzy na wschód” dodaje Portnoy. „Ł?czymy Wschód i Zachód w jednej firmie, a nasza obecność na chińskim rynku będzie wyraźna – to coś więcej, niż tylko kilka nowych biur w dużych miastach. Zapewniamy dzięki temu naszym chińskim klientom okno na świat, aby zaspokoić ich globalne ambicje. Dla międzynarodowych firm zaś, jesteśmy jedynymi, którzy mog? zapewnić tak szeroki dostęp do rynku chińskiego.”

Portnoy będzie Global CEO nowej firmy

Nowa firma jest podzielona na 5 regionów: Azję,Europę, Kanadę, Stany Zjednoczone oraz UKMEA (Wielk? Brytanię, Bliski Wschód i Afrykę.Na czele zarz?du każdego z nich stoiexecutiveofficer.

Członkowie zarz?dów wszystkich regionów tworz? Global AdvisoryComittee.

W skład dziewiętnastoosobowej Global Boardwchodz? przedstawiciele każdego regionu.

Nowa firma przyjęła strukturę szwajcarskiego Verein, popularn? wśród wiod?cych globalnych firm prawniczych.

Więcej informacji udziela:

Agnieszka Rowicka – Senior Marketing and PR Specialist
T: 22  242 52 71
M: agnieszka.rowicka(@)dentons.com

***

O 大成 (Dacheng)

Założona w 1992 roku, 大成 jest jedn? z największych firm prawniczych w Chinach,współpracuj?c? z ponad 4.000 prawników i doradców. Maj?c swoj? siedzibę w Pekinie, 大成 posiada również ponad 50 biur i oddziałów na świecie, co pozwala jej na oferowanie zintegrowanych usług na poziomie globalnym.

大成była wyróżniona tytułem„Wybitnej Narodowej Firmy Prawniczej”przez All China LawyersAssociation kilka razy pod rz?d. Firma zajmuje także czołowe miejsca wrankingach azjatyckich firm prawniczych:Asia Legal Business ALB 50: Asia’sLargest Law Firms,oraz The Asia 50 oraz The China 20 publikowanej przezThe Asia Lawyer.

O Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Będ?c wśród 20 największych globalnych kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej oferuj?c innowacyjność i najwyższ? jakość świadczonych usług. Dentons to firma utworzona przez międzynarodow? kancelarię Salans LLP, kanadyjsk? – Fraser MilnerCasgrain LLP (FMC) oraz międzynarodow? kancelarię SNR Denton. Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach wAfryce, Azji Pacyficznej i Środkowej, na Bliskim Wchodzie, w Europie, Kanadzie,na Kaukazie, w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Dentons obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dy i agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

Nota prawna

Ta informacja dotyczy planowanego poł?czenia Dentonsi 大成 oraz ich członków i stowarzyszonych firm.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP