Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza funduszowi Coast2Coast przy nabyciu grupy Unitop

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons doradzała grupie Bounty Brands, należącej do południowoafrykańskiego funduszu Coast2Coast przy nabyciu grupy Unitop produkującej sezamki, chałwę oraz inne słodycze i przekąski. Grupa zatrudnia 450 pracowników, a jej ubiegłoroczne przychody wyniosły 170 milionów złotych. Przedsiębiorstwo eksportuje swoje produkty zarówno do wielu krajów europejskich, jak i Ameryki Północnej, Australii oraz Azji.</p>

>

Kancelaria Dentons zapewniała pełne doradztwo przy transakcji obejmuj?ce badanie due diligence i wsparcie w negocjacjach, a także przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Jesteśmy zaszczyceni mog?c doradzać funduszowi Coast2Coast – dynamicznemu graczowi na polskim rynku private equity przy kolejnej, po finansowaniu nabycia Krośnieńskiej Huty Szkła KROSNO, transakcji w tym roku. Cieszymy się, że Coast2Coast zechciał wykorzystać nasze unikalne doświadczenie w doradztwie przy fuzjach i przejęciach w branży spożywczej obejmuj?ce m.in. doradztwo przy nabyciu i sprzedaży grupy Agros-Nova oraz producenta ciastek Dr Gerard" komentuje  Piotr Dulewicz, partner kieruj?cy Zespołami Private Equity oraz Fuzji i Przejęć w Dentons.

Przy transakcji doradzali członkowie warszawskiego Zespołu Private Equity oraz Fuzji i Przejęć: partnerzy  Piotr Dulewicz  i  Paweł Grabowski  z udziałem  Michała Wasiaka  (senior associate) oraz członków Zespołu Prawa Konkurencji kierowanego przez  Agnieszkę Stefanowicz-Barańsk?  wspieran? przez  Annę Gulińsk?  (senior associate).

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe oraz prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje.  www.dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin