Analizy i badania

Dane ze strefy euro oraz USA mogą wesprzeć złotego

<p style="text-align: justify;">Przez ubiegłe dwa tygodnie kurs EURPLN wzrósł do 4,3026 (osłabienie złotego o 0,9%).</p>

>

Przed świętami Bożego Narodzenia złoty tracił na wartości, w kierunku czego oddziaływał odpływ kapitału z rynków wschodz?cych zwi?zany z kryzysem walutowym w Rosji, a także wzrost oczekiwań inwestorów na obniżki stóp procentowych przez RPP po słabszych od konsensusu danych o sprzedaży detalicznej w Polsce. Przez święta Bożego Narodzenia złoty był przedmiotem spekulacji, co 26 grudnia w warunkach niskiej płynności doprowadziło do jego przejściowej deprecjacji do poziomu ok. 4,39 za euro (na zamknięciu 24 grudnia kurs EURPLN wynosił ok. 4,30). 29 grudnia kurs złotego powrócił do poziomów sprzed świ?t Bożego Narodzenia i do środy mieliśmy do czynienia z jego łagodn? aprecjacj?. W pi?tek na otwarciu złoty osłabił się w ślad za innymi walutami regionu, a następnie jego kurs ustabilizował się. Zgodny z konsensusem odczyt indeksu PMI w polskim przetwórstwie nie spotkał się ze znacz?c? reakcj? rynku.

W tym tygodniu kurs złotego w największym stopniu kształtowany będzie przez dwa wydarzenia. Pierwszym z nich będzie środowy wstępny odczyt inflacji w strefie euro. W przypadku gdy odnotowana zostanie deflacja oczekujemy, że zwiększ? się oczekiwania rynków na dalsze łagodzenie polityki monetarne przez EBC, co będzie oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Drugim wydarzeniem będzie pi?tkowa publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy niższej od konsensu rynkowego, dane mog? być lekko pozytywne dla polskiej waluty. W środę wieczorem opublikowane zostan? również Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC, które mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności na rynku. Dane z Niemiec (produkcja przemysłowa i bilans handlowy)będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Dane ze strefy euro oraz USA mogą wesprzeć złotego

<p style="text-align: justify;">Przez ubiegłe dwa tygodnie kurs EURPLN wzrósł do 4,3026 (osłabienie złotego o 0,9%).</p>

>

Przed świętami Bożego Narodzenia złoty tracił na wartości, w kierunku czego oddziaływał odpływ kapitału z rynków wschodz?cych zwi?zany z kryzysem walutowym w Rosji, a także wzrost oczekiwań inwestorów na obniżki stóp procentowych przez RPP po słabszych od konsensusu danych o sprzedaży detalicznej w Polsce. Przez święta Bożego Narodzenia złoty był przedmiotem spekulacji, co 26 grudnia w warunkach niskiej płynności doprowadziło do jego przejściowej deprecjacji do poziomu ok. 4,39 za euro (na zamknięciu 24 grudnia kurs EURPLN wynosił ok. 4,30). 29 grudnia kurs złotego powrócił do poziomów sprzed świ?t Bożego Narodzenia i do środy mieliśmy do czynienia z jego łagodn? aprecjacj?. W pi?tek na otwarciu złoty osłabił się w ślad za innymi walutami regionu, a następnie jego kurs ustabilizował się. Zgodny z konsensusem odczyt indeksu PMI w polskim przetwórstwie nie spotkał się ze znacz?c? reakcj? rynku.

W tym tygodniu kurs złotego w największym stopniu kształtowany będzie przez dwa wydarzenia. Pierwszym z nich będzie środowy wstępny odczyt inflacji w strefie euro. W przypadku gdy odnotowana zostanie deflacja oczekujemy, że zwiększ? się oczekiwania rynków na dalsze łagodzenie polityki monetarne przez EBC, co będzie oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Drugim wydarzeniem będzie pi?tkowa publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy niższej od konsensu rynkowego, dane mog? być lekko pozytywne dla polskiej waluty. W środę wieczorem opublikowane zostan? również Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC, które mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności na rynku. Dane z Niemiec (produkcja przemysłowa i bilans handlowy)będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.