Analizy i badania

Dane z amerykańskiego rynku pracy w centrum uwagi

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2785 (umocnienie złotego o 0,6%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku kurs EURPLN znajdował się w trendzie spadkowym. Umacniały się również inne waluty rynków wschodz?cych (m.in. forint oraz turecka lira), co wskazuje, że aprecjacja złotego zwi?zana była z wyższym popytem na ryzykowane aktywa. Posiedzenie FED nie miało istotnego wpływu na kurs złotego. W pi?tek doszło do częściowej korekty, niemniej jednak kurs EURPLN pozostał wyraźnie poniżej poziomów z pocz?tku tygodnia.

Mimo wyraźnego umocnienia złotego względem euro złoty osłabił się w ubiegłym tygodniu względem dolara amerykańskiego (-0,6%) oraz funta brytyjskiego (-0,3%), co wynikało ze spadku kursów EURUSD oraz EURGBP. Osłabieniu euro względem dolara sprzyjał zwiększaj?cy się dysparytet stóp procentowych pomiędzy stopami FED a EBC. Z kolei umocnienie funta względem euro wynikało z częściowej korekty po jego gwałtownej deprecjacji dwa tygodnie temu spowodowanej wzrostem niepewności wokół Brexitu.

Opublikowane dzisiaj wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie (PMI) s? lekko negatywne dla złotego. Zaplanowana na dziś publikacja wstępnego szacunku inflacji w Polsce może być negatywna dla złotego, gdyż najprawdopodobniej wskaże ona na silniejszy od oczekiwań rynkowych spadek dynamiki cen. W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będ? dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej zbliżonej do konsensusu rynkowego prognozy, dane będ? jednak najprawdopodobniej neutralne dla kursu polskiej waluty. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? miały również pozostałe dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa) oraz posiedzenie RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin