Analizy i badania

Dane z amerykańskiego rynku pracy kluczowe dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ciągu ostatnich dwóch tygodni kurs EURPLN spadł do 4,4039 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W tygodniu przedświ?tecznym złoty oraz inne waluty regionu znajdowały się w łagodnym trendzie aprecjacyjnym. Ich umocnienie zwi?zane było w znacznym stopniu ze spadkiem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej obniżeniem indeksu VIX. Mogło wynikać to z obniżenia niepewności na rynku po grudniowych decyzjach FED i EBC (por. MAKROmapa z 19.12.2016). W kierunku aprecjacji złotego oddziaływały również m.in. lepsze od oczekiwań krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W ubiegłym tygodniu w poniedziałek, z uwagi na drugi dzień Świ?t Bożego Narodzenia na rynku utrzymywały się niewielkie obroty i kurs złotego charakteryzował się nisk? zmienności?. W dalszej części tygodnia złoty, podobnie jak inne waluty regionu tracił na wartości. Z uwagi na brak ważnych danych makroekonomicznych w naszej ocenie mogło być to zwi?zane z korekt? po ostatniej aprecjacji walut wschodz?cych i zamykaniem pozycji przez część inwestorów na koniec roku.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa, który ukształtował się nieznacznie powyżej oczekiwań rynku, jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego. W tym tygodniu kluczowe dla polskiej waluty będ? pi?tkowe dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej zbliżonej do konsensusu rynkowego prognozy uważamy, że dane będ? neutralne dla złotego. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będ? miały również w naszej ocenie pozostałe dane z USA (indeksy ISM dla przetwórstwa i poza przetwórstwem), indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa oraz wstępny szacunek inflacji w strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin