Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser obchodzi jubileusz 10-lecia w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>W tym roku Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, obchodzi 10 jubileusz uruchomienia swojego pierwszego oddziału w Polsce. Na przestrzeni tych lat Polska organizacja przetransportowała ponad 5,6 mln przesyłek o łącznej wadze blisko 2,3 mln ton, realizując dostawy do i z 118 krajów na świecie.</strong></p>

>

- Każdy jubileuszskłania do refleksji i podsumowań minionych lat. Dla Dachser w Polsce było to bez w?tpienia 10 lat prężnego rozwoju i budowy niezwykle sprawnie funkcjonuj?cych struktur. Za datę rozpoczęcia działalności Dachser w Polsce należy uznać wdrożenie jednolitego systemu, tych samych procesów i produktów dla European Logistics, które firma realizowała w pozostałych swoich lokalizacjach w Europie. Oddział w Strykowie powstał w 2006 roku na bazie przejętej spółki Graveleau. Od tego czasu firma rozwija się dynamicznie, poszerzaj?c w sposób znacz?cy grono klientów, rozbudowuj?c sieć oddziałów, a także co najistotniejsze również dla naszych klientów zwiększyliśmy sieć bezpośrednich międzynarodowych poł?czeń z Polski. Docieramy z codziennymi, stałymi poł?czeniami drobnicowymi - od jednej do kilku palet - do wszystkich krajów w Europie - mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.  

- Niedawno utworzona linia bezpośrednia poł?czyła Polskę z Półwyspem Iberyjskim, tworz?c najdłuższe poł?czenie w Europie. Z naszej linii mog? korzystać koledzy z Finlandii, co daje im i naszym klientom najszybszy serwis do Hiszpanii i Portugalii. Stale pracujemy nad nasz? ofert?, by na bież?co odpowiadać na zmieniaj?ce się trendy i pojawiaj?ce się nowe potrzeby rynku. W Dachser skupiamy się na międzynarodowym transporcie drobnicowym, a nasi klienci, którzy oczekuj? od nas realizacji dostaw przesyłek paletowych do wielu odbiorców w całej Europie, ceni? nas przede wszystkim za niedoścignion? jakość, bezbłędność, szybkość i terminowość. Dysponuj?c jednym systemem informatycznym w całej Europie, zapewniamy dostęp do informacji o wszystkich przesyłkach naszych klientów w czasie rzeczywistym. Dostawa do odbiorcy zawsze jest skanowana i potwierdzana elektronicznie, st?d informacja o dostarczeniu każdej przesyłki widoczna jest w systemie już po kilkunastu sekundach – dodaje Grzegorz Lichocik.  

Dachser w Polsce specjalizuje się w międzynarodowym transporcie ładunków drobnicowych, jak również w logistyce kontraktowej, konfekcjonowaniu towarów oraz usługach logistycznych z zakresu transportu lotniczego i morskiego. Firma oferuje także pełny serwis logistyki DIY do marketów typu „dom i ogród” na terenie całej Europy.  

- Jesteśmy firm? globaln?, z własnymi oddziałami w ponad 40 krajach, zaliczamy się więc do światowej czołówki również w obszarze transportu lotniczego i morskiego. Polscy eksporterzy i importerzy doceniaj? nasz? jakość oraz globaln? sieć ponad 400 biur. W poł?czeniu z naszymi operacjami w Polsce i Europie, tworzymy unikaln?, potężn? sieć logistyczn? mog?c? zaspokoić oczekiwania każdego klienta. Tak zintegrowan? sieci? nie dysponuje żaden z naszych konkurentów. Właśnie dlatego tak sprawnie możemy obsługiwać na przykład eksporty lotnicze przez Frankfurt czy morskie importy drobnicowe z USA, Chin, Meksyku czy Brazylii. Cieszy mnie niezmiernie, że klienci, którzy z nami zaczynaj? współpracę, zostaj? z nami na długo. Dla operatora logistycznego nie ma lepszego dowodu zaufania i docenienia naszej najwyższej jakości – twierdzi Robert Pastryk, dyrektor generalny Dachser Air & Sea Logistics Polska.  

- W Polsce wypracowaliśmy bardzo wysoki standard usług logistycznych, a nasze krajowe oddziały plasuj? się w czołówce najlepszych placówek Dachser na całym świecie. Jest to bez w?tpienia zasługa całego zespołu kompetentnych, zaangażowanych ludzi, bez których sukcesy osi?gane na przestrzeni 10 lat nie byłyby możliwe. Wchodz?c na rynek polski   zdawaliśmy sobie sprawę z faktu istniej?cej już od kilkunastu lat konkurencji, dodatkowo kryzys z roku 2009 wpłyn?ł w znacz?cy sposób na wielu naszych klientów. Jednak mimo tych przeciwności udało nam się stworzyć w krótkim czasie organizację, która dzisiaj jest jedn? z wiod?cych na naszym rynku – zwłaszcza w obszarze eksportu i importu towarów. Przed nami jednak stoj? nowe wyzwania, ambitne plany, a dotychczasowe dokonania tylko potwierdzaj?, że w przyszłość powinniśmy patrzeć również z optymizmem - dodaje Grzegorz Lichocik.  

Najpopularniejszy kierunek dostaw Dachser stanowiły Niemcy, gdzie zrealizowano ponad połowę transportu operatora z Polski (53%). Na kolejnych miejscach znalazły się Francja, Czechy i Austria ze Szwecj?. Polski Dachser odnosi również sporo sukcesów w dostawach na Węgry i do Rumuni oraz do krajów bałkańskich. W realizacji usług do i z krajów spoza Unii operacje wspierane s? przez własn? Agencję Celn?, która w ostatnim czasie rozrasta się również bardzo dynamicznie.  

Przez dziesięć lat stabilnego rozwoju Dachser podwoił liczbę swoich oddziałów w kraju. W tym czasie znacznie zwiększyła się też liczba pracowników. W 2006 roku Dachser zatrudniał w Polsce niecałe 60 osób, zaś obecna załoga to ponad 370 osób.  

Dachser mocno angażuje się również w działalność CSR w Polsce, zwłaszcza w projekty edukacyjne kierowane do młodych logistyków. Operator organizował praktyki dla uczniów szkół średnich, stworzył także autorski program płatnych rotacyjnych staży dla absolwentów, zainicjował również powstanie pierwszych w Polsce dualnych studiów logistycznych. Przez 10 lat ze staży w Dachser skorzystały 44 osoby. Wiele z nich znalazło później w firmie zatrudnienie.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 42 państwach i 437 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 25 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 74 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin