Aktualności firm stowarzyszonych

Centrum POSNANIA –– zbudowane przez Eiffage –– uzyskało certyfikat Breeam International New Construction

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>POSNANIA – otwarte przed rokiem w Poznaniu największe centrum handlowo-lifestylowe Wielkopolski – otrzymało certyfikat Breeam z wynikiem „excellent”. Generalnym wykonawcą</strong></span> <span><strong>POSNANII była firma Eiffage, specjalizująca się w realizacji obiektów kubaturowych o wyjątkowych rozmiarach i technicznej złożoności. </strong></span></span></p>

>

Inwestorem i zarz?dc? POSNANII jest spółka Apsys Polska. Podczas budowy obiektu zastosowane zostały różnorodne technologie, w tym prefabrykowane żelbetowe płyty widowni w salach kinowych, filigranowe oraz monolityczne stropy i  monolityczne ściany. Wykorzystano również materiały efektywne energetycznie.

Eiffage zakończył roboty budowlanych zaledwie po 26 miesi?cach od ich rozpoczęcia. Na budowie obowi?zywał wysoki poziom bezpieczeństwa, głównie dzięki wdrożeniu programów prewencyjnych w zakresie BHP. Wykonanie konstrukcji obiektu pochłonęło ok 1  400  000 roboczogodzin i w tym okresie nie odnotowano żadnego wypadku klasyfikowanego jako ciężki.

POSNANIA od pocz?tku była budowana przez Eiffage we współpracy z inwestorem, firm? Apsys Polska, w taki sposób, by budynek spełnił wymagania Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Przygotowuj?c się pod kryteria tego certyfikatu systemu oceny jakości i wpływu budynku na środowisko, projekt budowlany inwestycji na wszystkich etapach realizacji uwzględniał wpływ środowiskowy pod k?tem emisji gazów, hałasu, gospodarki odpadami, kontroli ruchu drogowego, itp. Dodatkowo, całemu procesowi realizacji towarzyszyła segregacja odpadów budowlanych.

  ***

Eiffage Construction należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Grupa Eiffage zatrudnia około 64 tysięcy pracowników i osi?ga roczne obroty na poziomie około 14 mld euro. Na całym świecie Grupa Eiffage słynie ze śmiałych, ambitnych i bardzo wymagaj?cych realizacji. Przedstawicielem Grupy Eiffage w Polsce jest Eiffage Polska Budownictwo.

Biuro prasowe Eiffage Polska Budownictwo:

Barbara Czerniawska
E: media(@)eiffage.pl
T: +48 604 16 16 06

Joanna Cendrowska
Koordynator ds. Komunikacji i Marketingu
E: j.cendrowska(@)eiffage.pl
T.: +48 22 566 48 00

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP