Podsumowanie wydarzeń

CCIFP uczestniczy w reformie kształcenia zawodowego

<p style="text-align: justify;">Pod koniec października br w ramach Komitetu ds. HR odbyło się spotkanie z Panią Teresą Wargocką, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz z największymi pracodawcami zrzeszonymi w CCIFP. Tematem spotkania była planowana reforma kształcenia zawodowego, której celem jest przywrócenie szkoleniu praktycznemu miejsca w systemie edukacji, m.in. poprzez stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia.</p>

>

Wiceminister edukacji podkreśliła, że planowane zmiany w szkolnictwie zawodowym opieraj? się na doświadczeniach, które już od lat wypracowali pracodawcy, poprzez aktywne wł?czanie się we współpracę ze szkołami.  

Założeniem reformy jest stworzenie szkoły branżowej I i II stopnia oraz nowego podejścia do „techników” (zmiana z naciskiem na kształcenie innowacyjnych kadr inżynierskich). Szkoła branżowa ma być   „szkoła dobrych fachowców”, gdzie drugi poziom może zakończyć się matur? (zawodow?, która uwzględnia dodatkowe egzaminy „branżowe”). Uczeń kończy edukację na poziomie wykształcenia średniego zawodowego.  

Poprzez lepsze dopasowanie poziomów nauczania do możliwości uczniów, MEN zakłada mniejsze „wypadanie” z systemu edukacji osób, dla których poziom „techników” był za wysoki.  

Ważnym zagadnieniem jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami w ramach przygotowywania podstaw programowych. Podstawy nauczania powinny być przygotowywane przez branże, tak aby jak najbardziej odpowiadały zmieniaj?cym się warunkom rynkowym.  

Obecnie przygotowywanych jest 54 podstaw nauczania dla zawodów, które będ? obowi?zywały od września 2018 r.  

MEN rozważa, w ramach Funduszu Pracy, stworzenie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. Ramy tego rozwi?zania będ? znane w pierwszej połowie 2017 r.  

Wiceminister zwróciła również uwagę na ogromn? rolę doradców zawodowych. Od 2018 roku zostanie zwiększona liczba godzin doradztwa. Dzięki temu przedsiębiorcy będ? mogli w łatwy sposób nawi?zać współpracę ze szkoł?.  

MEN rozważa zwiększenie roli Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, tak aby zgodnie z potrzebami rynku pracy, zarz?dzać liczb? uczniów w poszczególnych szkołach.  

Wiceminister wskazała, że ważn? rolę w potwierdzaniu kwalifikacji dorosłych będzie odbywał Zintegrowany System Kwalifikacji, który będzie umożliwiał walidację kompetencji nabytych poza systemem „szkolnym”   w ośrodkach certyfikuj?cych.  

Najważniejszym aspektem, na który zwrócili uwagę pracodawcy, była kwestia promocji kształcenia zawodowego. Firmy s? przygotowane do kształcenia dualnego, wskazuj? jednakże na problem pozyskiwania nowych uczniów. Wiceminister edukacji zgodziła się, że kwestia ta jest niezmiernie ważna i MEN będzie, w ramach możliwości finansowych, prowadzić działania promocyjne. Zakończyliśmy spotkanie deklaruj?c, że firmy zrzeszone w CCIFP, bardzo chętnie wł?cz? się w działania zwi?zane z promocj? i szkoleniem zawodowym.  

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu:  joanna.jaroch(@)ccifp.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Podsumowanie wydarzeń

CCIFP uczestniczy w reformie kształcenia zawodowego

<p style="text-align: justify;">Pod koniec października br w ramach Komitetu ds. HR odbyło się spotkanie z Panią Teresą Wargocką, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz z największymi pracodawcami zrzeszonymi w CCIFP. Tematem spotkania była planowana reforma kształcenia zawodowego, której celem jest przywrócenie szkoleniu praktycznemu miejsca w systemie edukacji, m.in. poprzez stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia.</p>

>

Wiceminister edukacji podkreśliła, że planowane zmiany w szkolnictwie zawodowym opieraj? się na doświadczeniach, które już od lat wypracowali pracodawcy, poprzez aktywne wł?czanie się we współpracę ze szkołami.  

Założeniem reformy jest stworzenie szkoły branżowej I i II stopnia oraz nowego podejścia do „techników” (zmiana z naciskiem na kształcenie innowacyjnych kadr inżynierskich). Szkoła branżowa ma być   „szkoła dobrych fachowców”, gdzie drugi poziom może zakończyć się matur? (zawodow?, która uwzględnia dodatkowe egzaminy „branżowe”). Uczeń kończy edukację na poziomie wykształcenia średniego zawodowego.  

Poprzez lepsze dopasowanie poziomów nauczania do możliwości uczniów, MEN zakłada mniejsze „wypadanie” z systemu edukacji osób, dla których poziom „techników” był za wysoki.  

Ważnym zagadnieniem jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami w ramach przygotowywania podstaw programowych. Podstawy nauczania powinny być przygotowywane przez branże, tak aby jak najbardziej odpowiadały zmieniaj?cym się warunkom rynkowym.  

Obecnie przygotowywanych jest 54 podstaw nauczania dla zawodów, które będ? obowi?zywały od września 2018 r.  

MEN rozważa, w ramach Funduszu Pracy, stworzenie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. Ramy tego rozwi?zania będ? znane w pierwszej połowie 2017 r.  

Wiceminister zwróciła również uwagę na ogromn? rolę doradców zawodowych. Od 2018 roku zostanie zwiększona liczba godzin doradztwa. Dzięki temu przedsiębiorcy będ? mogli w łatwy sposób nawi?zać współpracę ze szkoł?.  

MEN rozważa zwiększenie roli Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, tak aby zgodnie z potrzebami rynku pracy, zarz?dzać liczb? uczniów w poszczególnych szkołach.  

Wiceminister wskazała, że ważn? rolę w potwierdzaniu kwalifikacji dorosłych będzie odbywał Zintegrowany System Kwalifikacji, który będzie umożliwiał walidację kompetencji nabytych poza systemem „szkolnym”   w ośrodkach certyfikuj?cych.  

Najważniejszym aspektem, na który zwrócili uwagę pracodawcy, była kwestia promocji kształcenia zawodowego. Firmy s? przygotowane do kształcenia dualnego, wskazuj? jednakże na problem pozyskiwania nowych uczniów. Wiceminister edukacji zgodziła się, że kwestia ta jest niezmiernie ważna i MEN będzie, w ramach możliwości finansowych, prowadzić działania promocyjne. Zakończyliśmy spotkanie deklaruj?c, że firmy zrzeszone w CCIFP, bardzo chętnie wł?cz? się w działania zwi?zane z promocj? i szkoleniem zawodowym.  

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszam do kontaktu:  joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin