Analizy i badania

Causeway Bay w Hongkongu ponownie najdroższą ulicą handlową świata

<p style="text-align: justify;">Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield <em>Main Streets Across the World </em>(<em>Główne ulice handlowe świata</em>) wynika, że Causeway Bay w Hongkongu została po raz pierwszy od pięciu lat najdroższą ulicą handlową świata, wyprzedzając pod tym względem nowojorską Górną Piątą Aleję.</p>

>

Coroczny raport przedstawia ranking 446 najdroższych ulic handlowych świata sporz?dzony w oparciu o dane własne firmy Cushman & Wakefield dotycz?ce wysokości czynszów za najlepsze powierzchnie handlowe. 30. już wydanie raportu zawiera zestawienie najdroższych ulic w 65 krajach.

Czynsze w Nowym Jorku znacz?co się obniżyły w ci?gu roku (z 3000 USD do średnio 2250 USD za stopę kwadratow? rocznie), wskutek czego Górna Pi?ta Aleja spadła na drugie miejsce w rankingu najdroższych ulic świata. Pomimo nieznacznego spadku czynszów w Causeway Bay w Hongkongu (do 2671 USD/st. kw./rok), lokalizacja ta awansowała na pierwsz? pozycję zestawienia. Z kolei londyńska New Bond Street, gdzie w ci?gu ostatniego roku stawki czynszu pozostały na względnie stabilnym poziomie 1744 USD/st. kw./rok, jest obecnie najdroższ? ulic? handlow? w Europie i trzeci? najdroższ? w świecie. Świadczy to o tym, że marki luksusowe i z górnej półki nadal uważaj? stolicę Wielkiej Brytanii za kluczow? lokalizację handlow?.

W pierwszej dziesi?tce najdroższych ulic handlowych znalazły się także Pola Elizejskie na 4. miejscu (1519 USD/st. kw./rok) oraz Via Montenapoleone w Mediolanie na 5. pozycji (1466 USD/st. kw./rok). Szóste miejsce w rankingu - z czynszami na średnim poziomie 1219 USD/st. kw./rok - zajęła tokijska Ginza, która jest jednocześnie najwyżej sklasyfikowan? ulic? w Azji po Hongkongu. Wśród lokalizacji na drugim końcu zestawienia - z czynszami w przedziale 20-30 USD/st. kw./rok - znalazły się głównie ulice na rynkach wschodz?cych w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

W pierwszym wydaniu raportu  Main Streets Across the World  w 1988 roku najdroższ? ulic? handlow? świata była nowojorska East 57th  Street z czynszem wynosz?cym 425 USD/st. kw./rok. Od tego czasu na pierwszym miejscu dominowały ulice Nowego Jorku albo Hongkongu – poza nimi sukces ten odniosła tylko tokijska Ginza.

Darren Yates, autor raportu i dyrektor działu badań rynku handlowego w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział:  „Nadal obserwujemy spore zainteresowanie najbardziej atrakcyjnymi lokalizacjami handlowymi na świecie, a największe sieci handlowe wykorzystuj? sklepy w ramach strategii pogłębiania doznań zakupowych

Pomimo pewnych różnic, globalne trendy ł?czy także kilka wspólnych cech. Najbardziej widoczne z nich to dalsza ekspansja sprzedaży online i wielokanałowej, która stanowi już standardowy i znaczny element inwestycji w projekt architektoniczny sklepów. Technologie wci?ż rewolucjonizuj? świat handlu, ale dzięki nim także sklepy stacjonarne mog? reagować na zmiany, ponieważ pozwalaj? lepiej poznawać klientów i uatrakcyjniać im dokonywanie zakupów”.

Justin Taylor, dyrektor działu powierzchni handlowych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział:  „Prognozy dla sektora s? nadal optymistyczne, ale wskutek zmian społecznych i technologicznych wchodzimy w etap  ?pozahandlowy ?, co oznacza także konieczność odpowiedniego dostosowania modeli biznesowych. Tradycyjny handel przetrwa i w wielu lokalizacjach będzie dynamicznie się rozwijał, ale jego udział w składzie najemców prawdopodobnie się zmniejszy. Nawet przy najdroższych ulicach handlowych będ? powstawały restauracje, obiekty rozrywkowe, centra fitness i punkty usługowe.

Z tego względu w sektorze handlu tradycyjnego obserwujemy zmiany w zakresie wielkości sklepów oraz poszukiwania nowych koncepcji i pomysłów. Jest to najbardziej widoczne w USA i Wielkiej Brytanii – oba te kraje odczuły skutki restrukturyzacji sieci handlowych i ograniczania sieci sklepów w niektórych sektorach, a także spadek czynszów w niektórych regionach. Zmiany te stwarzaj? jednak również szanse na pojawienie się nowych, ciekawych operatorów i formatów”.

Małgorzata Dziubińska, Associate Director w Dziale Doradztwa i Badań Rynkowych, Cushman & Wakefield, komentuje:  Zagraniczne marki planuj?ce ekspansję w Polsce musz? uwzględnić specyfikę tutejszego rynku, na którym handel skupia się głównie w centrach handlowych. Na polskich ulicach dominuj? najemcy z branży gastronomicznej, restauracje, kawiarnie i puby. Jest zatem zupełnie inaczej niż w największych miastach innych krajów europejskich, gdzie zwykle przeważaj? najemcy modowi. Samorz?dy wielu miast dokładaj? jednak wielu starań, aby tę sytuację zmienić. Tworzone s? obecnie kompleksowe strategie rozwoju wybranych rejonów, doboru najemców i przygotowania lokali, co pozwoli na zapewnienie warunków odpowiadaj?cych potrzebom dużych sieci handlowych i pomoże kompleksowo wspierać rozwój ulic handlowych w największych miastach w Polsce”.


Regiony

EMEA

W Europie najniższe czynsze za powierzchnie przy głównych ulicach handlowych obowi?zuj? w Kownie, na Litwie, gdzie wynosz? 19 USD/st. kw./rok. Największy wzrost czynszów rok do roku o 30,4% do 98 USD/st. kw./rok odnotowano w Porto, przy Rua de Santa Catarina w dzielnicy Baixa, a największy spadek w Stambule, przy Bagdat Caddesi: -24% do 178 USD/st. kw./rok. Najdroższ? ulic? handlow? w regionie jest londyńska New Bond Street. Z raportu wynika, że zarówno popyt, jak i czynsze w głównych lokalizacjach Londynu utrzymały się na wysokim poziomie. W pierwszej dziesi?tce miast europejskich znalazły się cztery miasta we Włoszech (Mediolan, Rzym, Wenecja i Florencja), a 10. pozycję zajęła najdroższa lokalizacja w Niemczech – ulice Kaufinger/Neuhauser w Monachium.

Ameryka Północna i Południowa

W USA szereg dużych domów towarowych ogranicza zajmowan? powierzchnię i tworzy sklepy adresowane do lokalnej społeczności, koncentruj?c się w większym stopniu na obsłudze klienta niż na sprzedaży towarów. Sektor gastronomiczny nadal się rozwija, aczkolwiek najbardziej w segmencie oferty „zdrowej, fast i casual”. Amerykańskie sieci handlowe należ? do najbardziej innowacyjnych w świecie a czołowe firmy kształtuj? przyszłe oblicze handlu wprowadzaj?c koncepty, w których sprzedaż towarów na lokalnym rynku napędzaj? wył?cznie użytkownicy aplikacji. Za kilka lat wiele innowacji wprowadzanych obecnie przez te firmy stanie się standardem w handlu.

Największy wzrost czynszów w regionie odnotowano przy Alameda Lorena w São Paulo: +62,5% (52 USD/st. kw./rok), a największy spadek przy Chevy Chase w Waszyngtonie: -33,3% (50 USD/st. kw./rok).

Azja i Pacyfik

Za dynamiczny rozwój rynku w Chinach nadal odpowiada koncepcja „New Retail”, czyli ł?czenia kanałów online i offline, technologii big data, logistyki i złożonego łańcucha dostaw. Zmieniła się rola sklepów stacjonarnych, których zadaniem nie jest już tylko obsługa klientów i sprzedaż towarów – pełni? funkcję zintegrowanych platform. Służ? one między innymi do promocji marek, s? centrami doznań dla klientów oraz centrami dystrybucji, zwłaszcza w segmencie świeżych produktów spożywczych.

W ci?gu minionego roku rynek handlowy w Hongkongu odnotował ożywienie, głównie dzięki ponownemu napływowi turystów z Chin kontynentalnych. Coraz lepsze dane dotycz?ce liczby turystów oraz sprzedaży detalicznej, zwłaszcza w kategorii zegarków i biżuterii, zachęcaj? marki luksusowe do powrotu na ten rynek, pod warunkiem że pojawi? się odpowiednie możliwości ekspansji w atrakcyjnych lokalizacjach.

Causeway Bay ponownie została liderem globalnych rankingów, a najbardziej przystępne czynsze w regionie na poziomie 15 USD/st. kw./rok oferuje Ambattur (MTH Road) w Ćennaj, w Indiach. Największy wzrost odnotowano w Makati (Metro Manila), Century City, Filipiny, gdzie czynsze wzrosły o 69,3% do 63 USD/st. kw./rok.

***

O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.pl  oraz na Twitterze:  @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin