Aktualności firm stowarzyszonych

Apperio drugą firmą w portfolio NextLaw Labs

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><strong>NextLaw Labs, platforma współpracy w zakresie innowacji, stworzona i rozwijana przez globalną firmę prawniczą Dentons, zainwestuje w Apperio, startup z sektora prawno-technologicznego, który zmienia podejście firm prawniczych do zarządzania sprawami klienckimi. To druga po ROSS Intelligence Inc. – start-upie tworzącym aplikację usprawniającą analizy prawne w oparciu o oprogramowaniu IBM Watson – firma w portfolio NextLaw Labs.</strong></p>

>

Jest nam niezmiernie miło ogłosić rozpoczęcie współpracy z jednym z najbardziej obiecuj?cych start-upów prawno-technologicznych, rozwijaj?cych aplikację do zarz?dzania sprawami klienckimi na rynku. Wierzymy, że produkt Apperio stanie się wyznacznikiem zmian w trakcie przetargów na panelow? obsługę prawn?. Prototyp poddawany jest aktualnie testom pilotażowym przez partnerów i osoby zajmuj?ce się rozwijaniem i pozyskiwaniem biznesu w naszym biurze w Londynie” - powiedział Dan Jansen, CEO NextLaw Labs.  

Celem współpracy NextLaw Labs i Apperio jest uproszczenie zarz?dzania sprawami klienckimi, bież?ce monitorowanie wydatków na obsługę prawn? w czasie rzeczywistym, ustandaryzowanie procedur przetargowych oraz oszczędzanie czasu prawników poprzez stosowanie najlepszych praktyk dzięki nowej technologii.  

Apperio i NextLaw Labs nawi?zały współpracę za pośrednictwem Seedcamp, europejskiego akceleratora biznesu.  

Jesteśmy podekscytowani nawi?zaniem współpracy z NextLaw Labs, i możliwościami, jakie niesie ze sob? ich wiedza na temat sektora. Wykorzystywanie intuicyjnej technologii do wyrównania asymetrii informacyjnej oraz umożliwienie zarówno firmom prawniczym, jak i ich klientom transparentnego wgl?du w koszty w czasie rzeczywistym, przyniesie obopóln? korzyść” – powiedział Nicholas d’Adhemar, założyciel i CEO Apperio.  

Platforma Apperio jest narzędziem typu smart-analytics, który umożliwia firmom prawniczym i ich klientom transparentne i dokładne określanie kosztów obsługi prawnej w czasie rzeczywistym. Jego prostota i intuicyjność umożliwia każdemu uzyskanie informacji na temat aktualnego stanu projektu. Wyposażenie każdej ze stron w narzędzia, umożliwiaj?ce lepsz? komunikację w biznesie przekłada się na lepsze relacje na linii prawnik-klient.

***

O NextLaw Labs
NextLaw Labs jest platform? globalnej współpracy w zakresie innowacji, koncentruj?c? się na rozwoju, wdrażaniu oraz inwestycjach w nowe technologie, która przeobrazi sposób świadczenia usług prawniczych na świecie. Celem platformy NextLaw Labs jest opracowanie pakietu nowych technologii, które całkowicie zmieni? sposób świadczenia usług prawnych, usprawni? obsługę i ulepsz? rozwi?zania dla klientów, wspieraj?c przy tym działalność transgraniczn? w dzisiejszejglobalnej gospodarce. Kancelaria Dentons wraz z tysi?cami pracuj?cych na jej rzecz prawników i specjalistów z całego świata będzie głównym podmiotem wspieraj?cym to przedsięwzięcie oraz jego wiod?cym inwestorem, służ?c przy tym jako światowy poligon doświadczalny dla nowych produktów, usług i innych koncepcji, które będ? sprawdzane, pilotowane i skalowane. www.nextlawlabs.com

Okancelarii Dentons
Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest zapewnianie przewagi konkurencyjnej dla klientów na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2014, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Do dyspozycji klientów Dentons jest 3 tys. prawników i specjalistów w ponad 80 biurach zlokalizowanych w ponad 50 krajach. Czerpi?c z dziedzictwa i doświadczeń prawniczych sięgaj?cych roku 1742 oraz bazuj?c na atutach naszych firm założycielskich, tj. Salans, Fraser Milner Casgrain (FMC), SNR Denton i McKenna Long & Aldridge, Dentons działa na rzecz klientów lokalnych, regionalnych i globalnych, prywatnych i publicznych. www.dentons.com  

O Apperio
Platforma Apperio jest narzędziem smart-analytics, które umożliwia firmom prawniczym i ich klientom transparentne i dokładne określanie kosztów obsługi prawnej w czasie rzeczywistym. Apperio jest wspierana przez wiod?cych inwestorów, w tym Notion Capital, IQ Capital, Seedcamp oraz NextLaw Labs. Platforma jest używana przez 17 ze 100 najlepszych kancelarii w Wielkiej Brytanii. Po roku wejścia na brytyjski rynek platformę wykorzystano do zarz?dzania sprawami, w których ł?czna wysokość honorariów prawników wyniosła ponad 20 milionów funtów. Klientami Apperio s? m.in. Octopus Investments, Simply Business i Brandwatch. www.apperio.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin