Analizy i badania

Aktualizacja ratingu neutralna dla stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,9025 (spadek o 1pb), 5-letnie do 2,39 (spadek o 3pb), a 10-letnie do poziomu 2,8975 (spadek o 3pb).</p>

>

Ze względu na dzień wolny w USA i Wielkiej Brytanii w poniedziałek stawki IRS były relatywnie stabilne. We wtorek wraz z wzrostem ryzyka politycznego we Włoszech stawki IRS charakteryzowały się podwyższon? zmienności?. Następnie, do końca tygodnia wraz ze wzrostem apetytu na ryzyko (patrz wyżej) stawki IRS znajdowały się w lekkim trendzie spadkowym. W tym tygodniu ubogi kalendarz makroekonomiczny będzie sprzyjał stabilizacji stawek IRS. Uważamy, że konferencja po posiedzeniu RPP, dane z Chin (bilans handlowy), a także napływaj?ce informacje dotycz?ce kolejnych działań protekcjonistycznych podejmowanych przez USA będ? miały ograniczony wpływ na stawki IRS. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Aktualizacja ratingu neutralna dla stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,9025 (spadek o 1pb), 5-letnie do 2,39 (spadek o 3pb), a 10-letnie do poziomu 2,8975 (spadek o 3pb).</p>

>

Ze względu na dzień wolny w USA i Wielkiej Brytanii w poniedziałek stawki IRS były relatywnie stabilne. We wtorek wraz z wzrostem ryzyka politycznego we Włoszech stawki IRS charakteryzowały się podwyższon? zmienności?. Następnie, do końca tygodnia wraz ze wzrostem apetytu na ryzyko (patrz wyżej) stawki IRS znajdowały się w lekkim trendzie spadkowym. W tym tygodniu ubogi kalendarz makroekonomiczny będzie sprzyjał stabilizacji stawek IRS. Uważamy, że konferencja po posiedzeniu RPP, dane z Chin (bilans handlowy), a także napływaj?ce informacje dotycz?ce kolejnych działań protekcjonistycznych podejmowanych przez USA będ? miały ograniczony wpływ na stawki IRS. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.