Aktualności firm stowarzyszonych

Aby lecieć, trzeba siedzieć

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Warszawa, 6 grudnia 2017 – Co zrobić, aby wybrać wygodne miejsce w samolocie i jak oraz kiedy to zrobić? Jakie opcje „na naszą kieszeń” mamy do wyboru, jeśli niekoniecznie stać nas na lot w fotelu klasy biznes? Czym różnią się od siebie poszczególne miejsca i ile trzeba dopłacić za ekstra komfort. Wszystko to znajdziecie w mini-przewodniku po miejscach w samolotach Air France KLM.</strong></span></span></span></span></span></p>

>

Podróż Air France  

Pasażerowie klasy ekonomicznej podróżuj?cy Air France maj? do wyboru miejsca standardowe oraz kilka typów tzw. „miejsc specjalnych”.    

Standardowe miejsca w klasie ekonomicznej  

Miejsca standardowe s? przydzielane pasażerom automatycznie, niemniej jednak możemy samemu zmienić przyznane nam miejsce, na takie, które nam bardziej odpowiada. Samodzielny wybór miejsca jest bezpłatny o ile zrobimy to nie wcześniej niż przed rozpoczęciem odprawy online, na 30 godzin przed odlotem*. Jeśli chcemy wybrać sobie miejsce wcześniej niż 30 godzin* przed lotem, to musimy uiścić opłatę, która wynosi:

- 10 Euro za lot (w jedn? stronę) w Europie oraz do Afryki Północnej, Izraela i Ammanu

- 20 Euro za lot (w jedn? stronę) na trasach międzykontynentalnych.

Pasażer płaci równowartość Euro w swojej walucie (PLN). Członkowie Flying Blue mog? też zapłacić swoimi Milami.

Bezpłatnie i to w dowolnym momencie, miejsca standardowe mog? wybierać posiadacze kart Flying Blue na poziomie Silver, Gold i Platinum, opiekunowie dzieci podróżuj?cych samodzielnie (Kids Solo), pasażerowie z biletami w taryfie full fare (w pełni modyfikowalne) oraz pasażerowie o ograniczonej mobilności.

Wybór miejsca jest możliwy po zalogowaniu się do „Twoje rezerwacje” lub „Odprawa online” na stronie www.airfrance.pl, a także dzwoni?c do call center Air France lub biura podróży.  

Miejsca dla rodzin  

Rodzinom podróżuj?cym z dzieckiem (dziećmi) poniżej 12 lat Air France przydziela bezpłatnie miejsca obok siebie na dwa dni przed lotem. Ważne jest więc, aby nie dokonywać osobnych rezerwacji dla poszczególnych członków rodziny, tylko rezerwować podróż całej rodziny wspólnie. W większości przypadków rodziny mog? też samodzielnie zmienić przyznane im miejsca – bezpłatnie na 30 godzin* przed lotem.  

Miejsca specjalne, dodatkowo płatne  

Air France oferuje następuj?ce typy miejsc „specjalnych:

Seat plus; Duo Seat – dwa miejsca obok siebie w rzędzie z dwoma miejscami; Duo seat A380 – dwa miejsca obok siebie na górnym pokładzie Airbusa A380; oraz miejsce w przedniej części kabiny ekonomicznej.

Wszystkie miejsca specjalne w Air Francemożna dokupićpodczas rezerwacji biletu, w sekcji „Twoje rezerwacje” lub podczas odprawy online.

Koszt to 15-70 Euro za odcinek lotu w zależności od trasy, typu miejsca oraz terminu rezerwacji.** Posiadacze kart w programie lojalnościowym Flying Blue korzystaj? ze specjalnych zniżek przy zakupie: Ivory (poziom podstawowy) – 10%, Silver – 25%, Gold – 50%, a najwyższy poziom karty - Platinum – bezpłatnie.

Dokładne ceny w przeliczeniu na PLN można sprawdzić na mapce samolotu dostępnej online po zalogowaniu się do naszej rezerwacji (w sekcji „Twoje rezerwacje” na www.airfrance.pl). Należność za dodatkowy komfort można też uregulować w Milach Flying Blue. Należy pamiętać, że miejsc specjalnych (niezależnie od typu) jest na pokładzie zaledwie kilka, decyduje kolejność zgłoszeń.  

  • SEAT PLUS

Zalety: więcej miejsca na nogi (przy takim samym odchyleniu oparcia)

Lokalizacja: zazwyczaj przy wyjściach awaryjnych i innych częściach samolotu, gdzie jest więcej miejsca (np. brak fotela poprzedzaj?cego)

Dostępność: na wszystkich lotach międzykontynentalnych, europejskich i krajowych (poza lotami obsługiwanymi przez samolot Airbus A340).  

  • DUO SEAT (w rzędzie z 2 miejscami)

Zalety: Dwa miejsca obok siebie w rzędzie, w którym s? tylko dwa siedzenia, gwarancja braku s?siada obok – dobre dla par. Pasażer zajmuje miejsce przy oknie lub przy przejściu (brak miejsca środkowego w rzędzie).

Lokalizacja: kilka ostatnich rzędów w tylnej części samolotu.

Dostępność: na prawie wszystkich lotach międzykontynentalnych***, przy czym ten tym miejsca nie występuje w pewnych typach samolotu (np. Boeing 787).  

  • DUO SEAT na górnym pokładzie Airbusa A380

Zalety: Dwa miejsca obok siebie w rzędzie tylko z dwoma fotelami, gwarancja braku s?siada siedz?cego obok. Podróż w kameralnej, mniejszej kabinie na górnym pokładzie gigantycznego Airbusa A380.

Lokalizacja: kilka ostatnich rzędów w tylnej części górnego pokładu.

Dostępność: na lotach międzykontynentalnych, na których aktualnie lata A380.***  

  • MIEJSCE W PRZEDNIEJ CZĘŚCI KABINY EKONOMICZNEJ

Zalety: Siedz?c z przodu kabiny pasażerowie maj? możliwość szybszego wyjścia z samolotu.

Lokalizacja: przednie rzędy kabiny ekonomicznej.

Dostępność: na lotach międzykontynentalnych.***  

Podróż KLM  

Pasażerowie klasy ekonomicznej podróżuj?cy KLM maj? do wyboru miejsca standardowe oraz następuj?ce „miejsca specjalne”: Economy Comfort, Extra Legroom (miejsca z większ? przestrzeni? na nogi) oraz Preferred seats (miejsca preferowane).

Standardowe miejsca w klasie ekonomicznej  

Podobnie jak w Air France, dla lotów KLM wybór standardowego miejsca jest bezpłatny z chwil? rozpoczęcia odprawy (od 30 godzin* przed lotem). Standardowe miejsce można też wybrać wcześniej. Ta usługa jest odpłatna, ale niektórzy pasażerowie s? zwolnieni z opłat. S? to między innymi: posiadacze kart Flying Blue na poziomie Silver, Gold i Platinum, pasażerowie z biletami w taryfie full fare (w pełni modyfikowalne bilety), osoby podróżuj?ce na biletach nagrodowych Flying Blue (Elite), grupy turystyczne.

Jeśli decydujemy się na wcześniejszy (zanim ruszy odprawa online na 30 godzin* przed lotem) wybór miejsca standardowego, to musimy zapłacić:

- 5 Euro za lot (w jedn? stronę) w Europie

- 20 Euro za lot (w jedn? stronę) na trasach międzykontynentalnych.

Pasażer płaci równowartość w swojej walucie (PLN). Członkowie Flying Blue mog? też zapłacić swoimi Milami.  

Miejsca specjalne, dodatkowo płatne  

KLM oferuje następuj?ce typy miejsc „specjalnych:

Economy Comfort, Extra Legroom (miejsca z większ? przestrzeni? na nogi) oraz Preferred seats (miejsca preferowane). Miejsca specjalne w KLM kosztuj? od 6 do 180 Euro za odcinek lotu w zależności od trasy, typu miejsca oraz terminu rezerwacji.** Dokładne ceny w przeliczeniu na PLN można sprawdzić na klm.pl, w sekcji „Moja podróż”. Płatność w PLN lub w Milach Flying Blue. Wszystkie miejsca specjalne KLM można dokupić we wspomnianej sekcji, jak też podczas rezerwacji biletu lub podczas odprawy online. KLM także przewidział zniżki dla członków Flying Blue: Ivory (poziom podstawowy) – 10%, Silver – 25%, Gold – 50%. Posiadacze kart Platinum mog? wybrać miejsce specjalne bezpłatnie.  

  • ECONOMY COMFORT

Zalety: Więcej miejsca na nogi, dzięki większym odstępom między rzędami siedzeń (84 cm) oraz większy k?t odchylenia oparcia (13 cm). Możliwość szybszego wejścia i wyjścia z samolotu, dzięki lokalizacji z przodu kabiny, bliżej wyjścia.

Lokalizacja: w przedniej części kabiny ekonomicznej.

Dostępność: na wszystkich lotach międzykontynentalnych w samolotach Airbus A330, Being B777 oraz B747, a także na lotach europejskich w samolotach Boeing B373 oraz Embraer 190.  

  • EXTRA LEGROOM – więcej miejsca na nogi

Zalety: Więcej miejsca na nogi, ponieważ przestrzeń na fotel wynosi do 97 cm.

Lokalizacja: przy wyjściach awaryjnych. Uwaga – te miejsca mog? zajmować osoby pełnoletnie, sprawne fizycznie i mówi?ce w języku angielskim.

Dostępność: na wszystkich lotach międzykontynentalnych i europejskich i we wszystkich typach samolotów KLM.  

  • PREFERRED SEATS – miejsca, preferowane przez podróżnych

Zalety i lokalizacja: Miejsca, które nie wyróżniaj? się dodatkow? przestrzeni? na nogi lub dodatkowym odchyleniem oparcia, ale s? preferowane przez pasażerów z uwagi na inne cechy. KLM oferuje dwa rodzaje „miejsc preferowanych”:****

- dwa miejsca obok siebie, w rzędzie bez środkowego miejsca – więcej prywatności dla par

- miejsce z przodu kabiny, zaraz za stref? Economy Comfort, co umożliwia szybsze wejście i wyjście z samolotu

Dostępność: na wszystkich lotach międzykontynentalnych, z wył?czeniem lotów do Tel Avivu.  

*w przypadku niektórych lotów odprawa rozpoczyna się na 24 godziny przed lotem

** ceny mog? ulec zmianie

***z wył?czeniem lotów do/z Seulu, Mauritius, Bombaju i Bejrutu.

****niektóre „preferred seats” w KLM charakteryzuj? się większ? przestrzeni? na nogi, inne mog? mieć mniejsze odchylenie oparcia.

***

O Air France KLM

Air France i KLM Royal Dutch Airlines tworz? jeden z największych sojuszy w transporcie lotniczym. Grupa oferuje przewozy pasażerskie, jak również transport towarów (cargo) i usługi konserwacyjne dla lotnictwa. Grupa jest liderem w międzynarodowych przewozach z Europy i dysponuje potężn? siatk? poł?czeń na trasach dalekiego zasięgu, realizowanych z Europy. W 2017 roku, Grupa Air France, KLM wraz ze swoimi pięcioma markami (Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Hop! oraz Joon), oferuje pasażerom poł?czenia do328miast w118 krajach.Flota Grupy liczy obecnie 534 samoloty. W 2016 roku z jej usług skorzystało 93,4   mln pasażerów. Air France-KLM obsługuje do 2 300lotów dziennie, a przeloty realizowane s? z lotnisk bazowych Paris-Charles de Gaulle i Amsterdam-Schiphol.

Do Grupy należy wiod?cy w Europie program lojalnościowy Flying Blue, licz?cy już ponad 27 mln członków.

Air France KLM wspólnie z partnerskimi liniami – Delta i Alitalia – tworz? największe transatlantyckie joint venture, które obsługuje ponad 270 lotów dziennie. Linie Air France i KLM należ? do sojuszu SkyTeam, który zrzesza 20 przewoźników lotniczych. Za pośrednictwem SkyTeam pasażerowie zyskuj? szeroki dostęp do globalnej sieci poł?czeń: ponad 16,6 tys. lotów dziennie, do 1070 miast, w 177 krajach.  

Kontakt dla prasy:

Agnieszka Plewczyńska
Agencja No-Name PR
e-mail: no.name.pr.agency@gmail.com
Tel. 536 924  839

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin