Aktualności firm stowarzyszonych

60 lat historii wymaga święta !

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Z okazji swych 60ych urodzin CHIMIREC organizuje przez cały rok obchody, w większości swych zakładów. </span></span></span><span style="font-size: small;">Obchody rozpoczęły się 20 marca w zakładzie w Dugny, w obecności Prezesa Grupy, Jean’a FIXOT</span><span style="font-size: small;">, </span><span style="font-size: small;">a</span><span style="font-size: small;">zakończą 18 października w CHIMIREC POLSKA.</span></p> <p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"> </p>

>

Ta historia jest warta opowiedzenia i świętowania w towarzystwie wszystkich  naszych klientów wraz z wszystkimi ekipami CHIMIREC, tymi wcześniejszymi jak również współczesnymi.  W miarę   upływu lat to spotkania pomiędzy ludźmi, dzielone wspólne wartości oraz realizowane projekty pozwoliły Grupie CHIMIREC urosn?ć.  Obchody tego jubileuszu s? wcieleniem woli  postępu bez zapominania już przebytej drogi.

Grupa CHIMIREC dokonała wyboru tworzenia historii swych 60u lat basuj?c na symbolicznym pojęciu trwałego zaangażowania. Trwałe zaangażowanie CHIMIREC to realizowane każdego dnia zadania . To również strategia zrównoważonego rozwoju oparta na fundamentalnych wartościach ochrony środowiska.

CHIMIREC DZISIAJ  

Od powstania CHIMIREC w 1958 roku, przepisy prawa nieustannie zmieniały się  zgodnie z optyk? coraz lepszej ochrony środowiska. W tym kontekście Grupa CHIMIREC wykazywała dbałość o modernizację swych zakładów, swych narzędzi , wykonywanego zawodu.

Zajęła dzisiaj pozycję  istotnego aktora w sektorze gospodarki odpadami. Grupa rozwijała się  ponadto poprzez tworzenie regionalnych filii oraz przejmowanie przedsiębiorstw. Potrafiła dywersyfikować  swoje specjalności : od zbierania odpadów, przez przetwarzanie i odzysk (filtry, jasne oleje, płyny chłodz?ce, plastiki, materiały skażone przez PCB) do produkcji paliw alternatywnych.

W dniu dzisiejszym CHIMIREC realizuje 145 milionów Euro obrotu, zatrudnia 1200 osób, realizuje swe zadania w 35 zakładach we Francji. Co roku prowadzi zbiórkę ponad 300  000 ton odpadów niebezpiecznych od ponad 45  000 wytwórców. Od 2009 roku wszystkie  zakłady s? objęte  potrójn? certyfikacj? Jakości, Bezpieczeństwa i Środowiska wykazuj?c troskę o bezpieczeństwo ludzi i sprzętu charakteryzuj?c? przedsiębiorstwo.  

CHIMIREC JUTRA  

CHIMIREC pragnie  rozwin?ć zasięg terytorialny pozwalaj?cy bardziej zbliżyć się  do  klientów i zamierza kontynuować swój rozwój międzynarodowy zainicjowany w 2004 roku poprzez realizację pierwszego zakładu w Polsce, co umożliwia zdobywanie nowych rynków.

Wśród swych 5 zakładów funkcjonuj?cych za granic?, CHIMIREC liczy 2 w Polsce, 2 w Kanadzie - w Quebeku, oraz 1 w Turcji, buduje aktualnie zakłady przetwarzania odpadów w Arabii Saudyjskiej oraz w Maroku.

CHIMIREC POLSKA

PIERWSZY KROK W STRONĘ   ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO

CHIMIREC Polska jest pierwszym zakładem Grupy poza granicami Francji. Podobnie jak inne zakłady Grupy jest wyspecjalizowany w zbiórce niebezpiecznych odpadów przemysłowych.  Międzynarodowy proces rozwoju został zainicjowany w 2003.  W 2007 roku po przeanalizowaniu rynku, Prezes Grupy Pan Jean Fixot podejmuje decyzję zrealizowania nowoczesnego zakładu, który będzie spełniał wymogi lokalne, ale także wymogi Grupy Chimirec wypracowane poprzez długoletnie doświadczenie

W ten sposób zakład CHIMIREC w Warszawie stał się awangard? wśród zakładów prowadz?cych gospodarkę odpadami w Polsce.  Aktualnie spełnia wszystkie wymagania określone przez now? ustawę o odpadach z 2018 roku.  Tworz?c nowy zakład w Polsce Grupa CHIMIREC zainwestowała ponad 20 mln złotych. Działa on od 2012 roku a w 2014 roku doł?czył  do niego sw? działalność kolejny zakład - w Łodzi. Oba objęte s? certyfikacj? ISO :

  • Norma ISO 9001 (Jakość : Satysfakcja klienta)
  • Norma ISO 18001 (Bezpieczeństwo  : Zdrowie pracowników)
  • Norma ISO 14001 (Środowisko : Ochrona środowiska)

To dopiero pierwszy krok w rozwoju CHIMIREC w Polsce gdzie zgodnie z najwyższymi standardami wypracowanymi przez Grupę  CHIMIREC będziemy tworzyć nowe zakłady odpowiadaj?ce na potrzeby wymagaj?cego rynku zbierania i waloryzacji odpadów niebezpiecznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin