Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wypowiedzi D. Trumpa zwiększyły zmienność na rynkach

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4655 (umocnienie złotego o 0,8%). W poniedziałek i wtorek mieliśmy do czynienia z lekkim obniżeniem kursu EURPLN, który pozostawał w trendzie spadkowym zapoczątkowanym dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 05.10.2020). W dalszej części tygodnia kurs EURPLN przestał spadać i ustabilizował się na poziomie ok. 4,48, czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych.

We wtorek doszło do osłabienia wyraźnego wzrostu światowej awersji do ryzyka, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście indeksu VIX. Spadek światowego popytu na ryzykowne aktywa wynikał z wypowiedzi prezydenta USA D. Trumpa, który wezwał swoją administrację do przerwania rozmów nt. pakietu stymulacyjnego do momentu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w USA (3 listopada br.). Wzrost awersji do ryzyka doprowadził do umocnienia dolara względem euro. W dalszej części tygodnia D. Trump złagodził swoją wypowiedź dając do zrozumienia, że pakiet stymulacyjny może zostać wprowadzony w okrojonej formie jeszcze przed wyborami, co oddziaływało w kierunku poprawy nastrojów na globalnych rynkach i osłabienia dolara. Spadkowi awersji do ryzyka sprzyjały również rosnące oczekiwania inwestorów na zwycięstwo J. Bidena w wyborach prezydenckich, co w ocenie części uczestników rynku zwiększałoby prawdopodobieństwo większej stymulacji fiskalnej niż w przypadku wygranej D. Trumpa.

W najbliższych dniach, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa oraz negocjacji w sprawie pakietu fiskalnego w USA. Uważamy, że zaplanowane na ten dzień publikacje danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, inflacja), Polski (finalna inflacja, bilans płatniczy) oraz Chin (bilans handlowy) nie będą miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Noworoczne śniadanie online z BALAJCZA

Czwartek, 28 stycznia 2021 r. godz. 8:00-9:00  „Z perspektywy Państwa Środka” Z okazji zbliżającego się chińskiego Nowego Roku proponujemy cykl...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!