Izba

Wolimy ekologiczne produkty, ale nie za wyższą cenę

Konsumenci oczekują zaangażowania środowiskowego od marek i firm, choć sami nie są skłonni do poświęceń.

Jak wynika z tegorocznych badań przeprowadzonych wśród konsumentów, ponad 60% dorosłych Polaków uważa, że marki powinny angażować się w walkę ze zmianami klimatu i ochronę środowiska. Blisko 1/3 zdecydowanie oczekuje tego typu działań.

Najważniejsze wyzwania z punktu widzenia konsumentów to poprawa efektywności energetycznej (54% wskazań), kupowanie energii z odnawialnych źródeł (52%) i wprowadzanie do oferty ekologicznych rozwiązań (50%). Marki zdecydowanie powinny też podejmować działania na rzecz ograniczenia własnego śladu węglowego (67% odpowiedzi).

Mimo że oczekujemy walki ze zmianami klimatu, jako konsumenci wciąż nie jesteśmy gotowi ponosić, przynajmniej częściowo, jej kosztów. Jedynie 1/5 dorosłych Polaków byłaby gotowa zapłacić więcej za produkty marek, które podejmują działania w zakresie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu.

- 40% respondentów zadeklarowało, że kupią produkt, który stanie się bardziej ekologiczny, jeżeli jego cena nie ulegnie zmianie – mówi w rozmowie z MarketNews24 Mariusz Kielich z Francusko Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). – Oczekiwania społeczne są więc wysokie, ale dotyczą marek i firm.

Postawy konsumenckie analizowano w ramach ósmej edycji badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP”. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 128 firm w listopadzie 2023 r. Badanie wśród konsumentów przeprowadziła firma Havas Media Network w listopadzie 2023 na próbie 1087 dorosłych Polaków.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!