Aktualności firm stowarzyszonych

Public Contracts in Poland – nowy serwis online Dentons

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><strong>Dentons uruchamia Public Contracts in Poland (</strong><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.publiccontractsinpoland.com/"><strong>http://www.publiccontractsinpoland.com/</strong></a></span></span><strong>), serwis online skierowany do klientów i potencjalnych klientów, którzy chcą dostarczać towary lub usługi w formule zamówień publicznych oraz szukają perspektyw biznesowych na terenie Polski. To pierwsza tego rodzaju usługa oferowana przez firmę prawniczą w Polsce.</strong></p>

>

W ramach serwisu w jednym miejscu dostępne s? informacje dotycz?ce najważniejszych przetargów publicznych w Polsce, ogłoszone przez polskie i europejskie instytucje zamawiaj?ce. Prowadzony w języku angielskim serwis jest bezpłatn? baz?, w której można znaleźć informacje na temat istotnych przetargów z sektorów infrastruktury, energetyki, kolei i transportu.  

Informacje dostępne w serwisie s? codzienne uaktualniane w o oparciu ogłoszenia o przetargach publikowane w polskiej wersji elektronicznego dziennika przetargów TED (Tenders Electronic Daily) oraz ogłoszenia publikowane przez polskie instytucje zamawiaj?ce. Firmy zarejestrowane w serwisie otrzymuj? codzienne powiadomienia o nowych ogłoszeniach w wybranych przez siebie sektorach.

„Rynek zamówień publicznych w Polsce oferuje firmom polskim i zagranicznym wiele możliwości i szans rozwojowych. Tworz?c serwis Public Contracts in Poland chcemy przybliżyć naszym klientom jego specyfikę, wykorzystuj?c nasze wieloletnie doświadczenie i obserwacje” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!