Aktualności firm stowarzyszonych

Prawo zamówień publicznych - szósta publikacja z serii „Prawo w praktyce” kancelarii Wardyński i Wspólnicy

<p style="text-align: justify;">Ukazała się szósta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez ekspertów kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska.</p>

>

W najnowszej publikacji z cyklu „Prawo w praktyce” opisujemy wybrane kazusy oparte na rzeczywistych sprawach, z jakimi zetknęli się prawnicy praktyki infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pokazuj? one, jak w ostatnich latach rozstrzygano konkretne problemy wynikłe na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego. Przyjęty przez autorów schemat obejmuje zwięzłe wprowadzenie do problemu, przedstawienie wyselekcjonowanego orzecznictwa i głosów praktyki oraz podsumowanie – komentarz ekspercki plus ewentualnie wskazówki praktyczne.

– Uczestnicy rynku zamówień publicznych w Polsce nie maj? łatwo – mówi Mirella Lechna, wspólnik kancelarii odpowiedzialny za praktykę infrastruktura, transport, zamówienia publiczne i PPP – Nowelizacja goni nowelizację, a przyjmowane rozwi?zania odpowiadaj? bież?cym potrzebom, przez co nie s? uniwersalne. W efekcie nie ma szans na wykształcenie standardu stosowania prawa zamówień publicznych. Praktyka stosowania tego prawa rodzi się w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej oraz stanowiskach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dlatego dla uczestników rynku tak ważna jest znajomość poszczególnych rozstrzygnięć.

Do tej pory, pod szyldem „Prawo w praktyce” wydawnictwa LexisNexis Polska, na rynku ukazało się sześć publikacji autorstwa prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy: „Transakcje przejęć i fuzji” (2011), „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (2011), „Prawo konkurencji” (2012), „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (2013), „Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości” (2014) oraz „Prawo zamówień publicznych” (2014).

O kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedn? z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników, którzy świadcz? usługi doradztwa prawnego dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria jest wydawc? Portalu Procesowego (www.portalprocesowy.pl), Portalu Transakcyjnego (www.portaltransakcyjny.pl) oraz aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada.

Biura kancelarii znajduj? się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Brukseli.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!