Aktualności firm stowarzyszonych

Nic o nas bez nas – Fraikin przystępuje do Związku Polskiego Leasingu

<p style="text-align: justify;">Lidera na rynku wynajmu pojazdów użytkowych nie powinno brakować pośród firm wpływających na kształt przepisów dotyczących całej branży. Dlatego Fraikin Polska wraz z początkiem 2017 roku rozpocznie działalność w strukturach Związku Polskiego Leasingu.</p>

>

Zwi?zek skupia obecnie około trzydziestu firm zajmuj?cych się leasingiem pojazdów i reprezentuje je w rozmowach z przedstawicielami władz i instytucji państwowych, przedsiębiorcami czy też organizacjami biznesowymi. Formułuje wspólny głos branży w konsultacjach dotycz?cych ustawodawstwa oraz przepisów szczegółowych. Przygotowuje fachowe ekspertyzy, działa na rzecz promocji leasingu jako efektywnego narzędzia wspieraj?cego rozwój biznesu. W trosce o to by opinia środowiska w kwestiach, które go dotycz?, docierała do władz publicznych, Zwi?zek utrzymuje bież?ce kontakty z parlamentarzystami oraz reprezentantami administracji państwowej i samorz?dowej.

ZPL wchodzi w skład Leaseurope – międzynarodowej organizacji, w ramach której współpracuje 46 zwi?zków z 34 państw naszego kontynentu. Przynależność do tego grona otwiera m. in. drogę do udziału w uzgodnieniach dotycz?cych prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie chociażby stawek podatkowych, przepisów reguluj?cych działalność branży b?dź też sposobu wdrażania wspólnotowych regulacji na polskim rynku. Leaseurope sformułował również standardy zawierania umów leasingowych. Pracuje nad stanowiskiem do wstępnej wersji Kodeksu dobrych praktyk dotycz?cych zapobiegania oszustwom i kradzieżom samochodów.

- Jesteśmy największym graczem na rynku wynajmu pojazdów. Udziału w grupie wywieraj?cej istotny wpływ na pozycję branży, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, jest dla nas bardzo znacz?cy. Dynamiczny rozwój rynku wymaga uważnego przygl?dania się zachodz?cym zmianom i odpowiedniego na nie reagowania. Jednocześnie zgromadzone w trakcie długoletniej działalności Fraikin wiedza i doświadczenie, a także czołowa pozycja, jak? zajmujemy pośród firm zwi?zanych z leasingiem, stanowi? duż? wartość dodan? dla ZPL. Jesteśmy bogatym źródłem wiedzy w obszarze samochodów dostawczych i ciężarowych. – podkreśla Artur Nowicki, Dyrektor Zarz?dzaj?cy Fraikin CEE.

***  

Fraikin Polska dostarcza sprzęt i usługi firmom i instytucjom, korzystaj?cym z pojazdów użytkowych w codziennej działalności. Usługi te s? części? nowoczesnych rozwi?zań zarz?dzania, które firma oferuje wszystkim użytkownikom pojazdów: od właścicieli jednej ciężarówki do przedsiębiorstw dysponuj?cych całymi flotami. Grupę Fraikin ł?czy wspólna, głęboko zakorzeniona kultura pracy, wynikaj?ca z ponad 70-letniego doświadczenia w zaspokajaniu potrzeb ogromnej rzeszy klientów – firm i instytucji różnej wielkości, działaj?cych na różnych polach i znajduj?cych się na różnych etapach rozwoju. W ramach oferty dostępne s? niemal wszystkie rodzaje nadwozi takie jak furgony zintegrowane i do zabudowy, pojazdy kurtynowe, chłodnie, ciężarówki z opuszczanymi bokami i platform? załadunkow?, samo rozładowcze oraz wiele innych pojazdów specjalistycznych.  

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Sandra Szkwarek
Marketing Manager
e-mail: sandra.szkwarek@fraikin.com
tel. (022) 445 01 32, kom.+48 607 409 230

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!