Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Kurs EURPLN najwyżej od października 2020 r

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6140 (osłabienie złotego o 0,8%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym. Osłabienie złotego w znacznym stopniu związane było ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie we wzroście indeksu VIX. Mniejszy popyt na ryzykowne aktywa wynika z obaw inwestorów o to, że ożywienie gospodarcze doprowadzi do wzrostu inflacji na świecie. Lokalnie czynnikiem oddziałującym w kierunku osłabienia złotego była pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce. W konsekwencji kurs EURPLN przekroczył w ubiegłym tygodniu 4,62 osiągając najwyższy poziom od października 2020 r. Publikacje licznych danych z krajowej gospodarki (inflacja, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna) nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Piątkowa decyzja agencji Fitch o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, stąd nie miała wpływu na kurs EURPLN.

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia dla kursu EURUSD było posiedzenie FOMC i publikacja najnowszych projekcji ekonomicznych (patrz powyżej). Ich gołębi wydźwięk doprowadził do przejściowego umocnienia euro względem dolara.

Piątkowa decyzja agencji Fitch była zgodna z oczekiwaniami rynku, stąd jest ona neutralna dla kursu złotego. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na środę publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W przypadku realizacji naszych wyższych od konsensusu rynkowego prognoz dane mogą być lekko negatywne dla złotego. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (trzeci szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), a także indeksu Ifo dla Niemiec nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!