Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór uzupełniający

W związku z uwolnieniem środków Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że od dnia 07.12.2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

Pula środków pozostająca w dyspozycji Urzędu na dodatkowy nabór wynosi około 300.000,00zł. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, adresowana do pracodawców wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Wszystkie informacje i dokumenty są w linku: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Urząd Pracy m.st. Warszawy - aktualna strona : Krajowy Fundusz Szkoleniowy (praca.gov.pl)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!