Partnerzy

III Kongres Transportu Publicznego

<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-size: small;">30 października 2014 r.</span></p> <p style="text-align: justify;" align="center"><span style="font-size: small;">Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, 85-070 Bydgoszcz</span></p>

>

Kongres Transportu Publicznego co roku gości w innej aglomeracji. Pierwszy odbył się w Warszawie, druga edycja tego wydarzenia miała miejsce w Poznaniu, 9 października 2013 r., a w 2014 r. roku natomiast wydarzenie będzie miało miejsce w Bydgoszczy. Kongres jest okazj? do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizatorów transportu publicznego w ośrodkach miejskich i regionach oraz przewoźników, a także organizacji zrzeszaj?cych te podmioty. W krótkim czasie stał się on najpopularniejszym miejscem spotkań biznesu, samorz?dowców, jak również przedstawicieli władz i urzędów centralnych, zainteresowanych rozwojem nowoczesnego transportu publicznego. Co roku dyskutowane s? problemy i szanse stoj?ce przed podmiotami

zaangażowanymi w proces tworzenia usług spełniaj?cych wymogi nawet najbardziej wymagaj?cych pasażerów.

Główne zagadnienia, które zostan? podjęte:

• Potrzeby komunikacyjne pasażerów, mieszkańców i kierowców,

• BiT City, czyli jak zbudować metropolię?

• Koszty, procedury, oszczędności w zamawianiu usługi transportu publicznego

• Jak stworzyć doskonały system informacji pasażerskiej i dystrybucji biletów - kryteria wyjściowe i możliwości,

• Nowoczesne pojazdy - granica racjonalności w inwestowaniu. Używany diesel, czy nowy autobus elektryczny?

• Zintegrowane inwestycje terytorialne - nowe narzędzie w rękach samorz?dów.

Kontakt:

INFORMACJE O PROGRAMIE KONGRESU  – jakub.klimkiewicz(@)tor-wydawnictwo.pl

INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU - anna.goral(@)tor-konferencje.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!