Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Green Cities: globalna transformacja ku niskoemisyjnej przyszłości – korzyści dla gospodarki i dla ludzi

<p style="text-align: justify;">Ambasady Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na EUROPEAN CLIMATE DIPLOMACY DAY 2015, który odbędzie się 17 czerwca 2015 r. o godz. 11.00-15.00 w Krajowej Szkołle Administracji Publicznej (KSAP), przy ul. Wawelskiej 56. Temat spotkania brzmi "Green Cities: globalna transformacja ku niskoemisyjnej przyszłości – korzyści dla gospodarki i dla ludzi".</p>

>

Przedstawiciele Warszawy, Berlina, Paryża i Londynu oraz rz?dów i Komisji Europejskiej podziel? się doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób wielkie miasta mog? skorzystać na redukcji gazów cieplarnianych, implementuj?c rozwi?zania chroni?ce klimat oraz stosuj?c innowacyjne rozwi?zania. Dla mieszkańców oznacza to wyższ? jakość życia, nowoczesne miejsca pracy i rozwój gospodarczy.

Miasta na całym świecie angażuj? się w akcje ograniczaj?ce zmiany klimatu. Wielu prezydentów miast i burmistrzów oraz przedstawicieli lokalnych administracji zdobyło już laury za działalność na rzecz ochrony klimatu. Zrozumieli oni bowiem wyj?tkow? rolę, jak? odgrywaj? aglomeracje miejskie w procesie zapobiegania zmianom klimatu.

Mimo że miasta zajmuj? tylko kilka procent powierzchni ziemi, to odpowiadaj? za więcej niż 80 procent światowej emisji dwutlenku węgla. Bez działań zapobiegaj?cych emisjom wszystkim mieszkańcom globu groż? poważne konsekwencje negatywnie wpływaj?ce na jakość naszego życia.

Program:

Zielone Miasta – światowa transformacja do niskoemisyjnych technologii przyszłości

- korzyści dla gospodarki i ludzi

17 czerwca 2015, 11 ? ? – 15 ? ?

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) ul. Wawelska 56

10:45 - Rejestracja

11:00 - OTWARCIE pierwszej części konferencji:   Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce i Sarah Tiffin, Zasętpca Szefa Misji, Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce

11:15 - DYSKUSJA PANELOWA: Czy miasta znajd? klucz do walki ze zmian? klimatu?

Przewodnicz?cy: John Banka, Colliers International, Warsaw

  • Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta Warszawy
  • Anne   Ged, Dyrektor Paryskiej Agencji ds Klimatu, wysoki przedstawiciel miasta ds agendy klimatycznej
  • Dr Andrew Karvonen, University of Manchester, Współdyrektor Centre for Urban Resilience and Energy CURE
  • Paul Fay, Urz?d miasta Frankfurt/Menem,   Departament Energetyki

12:45 - Przerwa kawowa

13:15 - OTWARCIE drugiej   części konferencji: Rolf Nikel, Ambasador Niemiec w Polsce

13:30 - DYSKUSJA PANELOWA:   Ostatnia szansa, aby uratować świat? Perspektywy dla skutecznego porozumienia klimatycznego w Paris 2015.   Wysiłki maj?ce na celu zapobieganie zmianom klimatu na poziomie krajowym i lokalnym.

Przewodnicz?cy: Dr. Christian Hey, SekretarzGeneralny,Niemiecka Rada Doradcza Ochrony Środowiska Naturalnego (SRU), Niemcy

  • Krzysztof Bolesta, polskie Ministerstwo Środowiska
  • Yves-Laurent Sapoval, francuskie Ministerstwo Ekologii, zrównoważonego rozwoju i energetyki
  • Berthold Goeke, Dyrektor, niemieckie   Ministerstwo Środowiska
  • Dan Byles,były członekKomitetu parlamentarnego ds Energii i Klimatu, Wiceprezes Corporate Development Living PlanIT, Wielka Brytania
  • Elina Bardram, Kierownik działu stosunków międzynarodowych i międzyinsytytucjonalnych, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Akcji na rzecz Klimatu

14:50 - UWAGI KOŃCOWE : John Banka i Dr. Christian Hey

15:00 - Lunch

Okazja do dyskusji nieformalnych

Wstęp na konferencję bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres: pol-hosp2(@)wars.auswaertiges-amt.de

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!