Analizy i badania

Globalne nastroje pozytywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,0588 (umocnienie złotego o 0,9%). Od poniedziałku do środy złoty umacniał się wraz z innymi walutami rynków wschodzących po wypowiedziach szefowej FED J. Yellen, które osłabiły oczekiwania inwestorów na szybkie rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej w USA.</p>

>

W poniedziałek dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku umocnienia polskiej waluty była jastrzębia wypowiedź członka RPP A. Bratkowskiego (patrz powyżej). Środowe dane nt. indeksu PMI w polskim przetwórstwie nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku. Od czwartku złoty zacz?ł tracić na wartości, jednakże pi?tkowe, wyraźnie słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy spowodowały jego znacz?c? aprecjację (spadek kursu EURPLN o ok. 2 gr.).

W pierwszej części tego tygodnia kurs złotego może pozostać w trendzie aprecjacyjnym, a czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku jego umocnienia będ? ubiegłotygodniowe słabsze od konsensusu dane z amerykańskiego rynku pracy. Istotna dla kształtowania kursu złotego będzie środowa publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC, która może oddziaływać w kierunku jego przejściowej, podwyższonej zmienności. Ważnym wydarzeniem będzie również spłata zapadaj?cych w czwartek greckich zobowi?zań wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy terminow? obsługę greckiego zadłużenia, co może oddziaływać w kierunku spadku awersji do ryzyka i dalszego umocnienia złotego. Czwartkowe dane nt. produkcji przemysłowej w Niemczech nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? inwestorów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!