Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Fed utrzymał docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na niezmienionym poziomie [5,00%; 5,25%]

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed utrzymał docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na niezmienionym poziomie [5,00%; 5,25%], co było zgodne z naszą prognozą i oczekiwaniami rynku. Warto podkreślić, że decyzja Fed była jednomyślna, pomimo ostatnich wypowiedzi niektórych członków FOMC, którzy sygnalizowali konieczność dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Tym samym zmaterializowała się pauza w cyklu podwyżek stóp, która została zapowiedziana na majowym posiedzeniu. Komunikat i konferencja po posiedzeniu zostały jednak utrzymane w jastrzębim tonie. Zmiana nastawienia członków Fed była powiązana z napływającymi w ostatnim czasie lepszymi danymi makroekonomicznymi oraz bardziej optymistyczną oceną warunków gospodarczych przedstawioną w najnowszej projekcji makroekonomicznej. W górę względem marcowej projekcji zrewidowana została prognoza wzrostu PKB i inflacji bazowej na 2023 r., a prognoza stopy bezrobocia na 2023 r. została obniżona. Oczekiwania na lata 2024-2025 nie zmieniły się istotnie. Poprawa prognozmakroekonomicznych dotyczących sytuacji gospodarczej w br. przyczyniła się do podniesienia mediany dla oczekiwanego przez członków FOMC poziomu stóp procentowych w USA o 50 pb. Oznacza to, że oczekują oni, iż na koniec 2023 r. docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej wyniesie [5,50%; 5,75%], co sygnalizuje jeszcze podwyżki stóp procentowych o łącznie 50pb. Jednocześnie nie zmieniły się istotnie oczekiwania co do skali łagodzenia polityki pieniężnej w 2024 r. (ok. 100pb). Oczekiwany poziom stóp procentowych na koniec 2025 r. został nieznacznie zrewidowany w górę do [3,25%;3,50%] wobec [3,00%; 3,25%] w marcowej projekcji. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu szef Rezerwy Federalnej J. Powell dał do zrozumienia, że decyzja dotycząca poziomu stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu (w lipcu) nie została jeszcze przesądzona i będzie zależeć od napływających w międzyczasie danych. Pomimo zmiany nastawienia Fed na bardziej jastrzębie, w naszym scenariuszu bazowym nadal oczekujemy, że stopy procentowe w USA nie zostaną już podniesione w 2023 r. Inflacja za czerwiec, która zostanie opublikowana przed lipcowym posiedzeniem FOMC, obniży się naszym zdaniem do ok. 3% r/r. Zasygnalizuje ona zatem osłabienie presji inflacyjnej, co będzie argumentem na rzecz utrzymania niezmienionego poziomu stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Ponadto, nasza prognoza tempa wzrostu gospodarczego w br. jest bardziejpesymistyczna niż oczekiwania Fed przedstawione w czerwcowej projekcji. Uważamy, że napływające w kolejnych miesiącach dane zasygnalizują wyraźne spowolnienie aktywności gospodarczej (spójne z oczekiwaną przez nas recesją techniczną w II poł. br.) i skłonią członków FOMC do utrzymywania niezmienionego poziomu stóp procentowych. Dostrzegamy jednak ryzyko w górę dla naszego scenariusza bazowego. Materializacja tego ryzyka będzie zależała od wydźwięku napływających danych makroekonomicznych z USA.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!