Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradzał Enlight Renewable Energy w projekcie dotyczącym budowy i finansowania farmy wiatrowej w Chorwacji

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Kancelaria Dentons doradzała Enlight Renewable Energy w związku z projektem budowy i wielojurysdykcyjnego finansowania farmy wiatrowej o mocy 49 MW w pobliżu Splitu w Chorwacji.</span></p>

>

Agnieszka Kulińska, counsel w warszawskim zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, była odpowiedzialna za kompleksowe i wszechstronne doradztwo prawne, obejmuj?ce m.in. opracowanie umów na budowę i utrzymanie oraz zarz?dzanie elektrowni? wiatrow?, dostawę i serwis turbin wiatrowych oraz świadczenie usług z tym zwi?zanych, a także reprezentację klienta w toku negocjacji z dostawcami na poszczególnych etapach realizacji projektów. Prace na rzecz klienta nadzorował Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, kieruj?cy warszawskim i europejskim zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych. Prawnicy z warszawskiego biura Dentons występowali jako prawnicy zagraniczni, koordynuj?c prace lokalnych doradców prawnych w Chorwacji.

Warszawski zespół energetyki i Zasobów Naturalnych od lat cieszy się uznaniem wśród polskich i międzynarodowych klientów i partnerów biznesowych. Cieszymy się, że Enlight Renewable Energy powierzył nam doradztwo prawne przy tym złożonym i wieloaspektowym projekcie, w którym mogliśmy wykorzystać nasze wieloletnie i wszechstronne doświadczenie z obszaru energetyki odnawialnej” – mówi Agnieszka Kulińska, counsel w warszawskim zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Transakcja finansowania projektu dotyczyła przepisów prawa chorwackiego, angielskiego, amerykańskiego, izraelskiego oraz niemieckiego i obejmowała doradztwo w zakresie ogólnego zarz?dzania aspektami prawnymi transakcji, negocjowanie dokumentów finansowania, w tym umowy kredytu w kwocie ok. 29 milionów euro oraz 155 milionów chorwackich kun, koordynowanie usług doradztwa prawnego w wielu systemach prawnych świadczonych na rzecz firmy Enlight Renewable Energy, jak również wsparcie w zakresie spełnienia warunków zawieszaj?cych dla pierwszej wypłaty środków w ramach kredytu.

Transakcję finansowania prowadzili Mateusz Toczyski, Partner kieruj?cy zespołem Bankowości i Finansów w Polsce i Europie, oraz Agnieszka Lipska, counsel, przy wsparciu ze strony Krzysztofa Mrozika oraz Łukasza Błaszczaka, associates, jak również prawników działaj?cych w innych jurysdykcjach, których dotyczyła transakcja.

Traktujemy tę transakcję jako kamień milowy, który prezentuje warszawsk? praktykę bankowości kancelarii Dentons jako ciesz?cego się międzynarodowym uznaniem doradcę w wielojurysdykcyjnych transakcjach, sprawnie radz?cego sobie z rozmaitymi wyzwaniami w różnych systemach prawnych” - komentuje Agnieszka Lipska, counsel w warszawskim zespole Bankowości i Finansów. „Nasi prawnicy postrzegani s? jako profesjonalni doradcy zapewniaj?cy skuteczne doradztwo w międzynarodowych transakcjach” - dodaje Mateusz Toczyski, partner.

Enlight Renewable Energy to firma notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Avivie specjalizuj?ca się w inicjalizowaniu, opracowywaniu, finansowaniu, budowie, zarz?dzaniu oraz eksploatacji projektów w zakresie energii odnawialnej. Firma prowadzi działalność w skali globalnej oraz lokalnie, i dotychczas zrealizowała ponad 150 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych w Izraelu i Europie oraz pozyskała finansowanie dla projektów w postaci kredytów o wartości powyżej 500 mln dolarów udzielonych przez wiod?ce banki i instytucje finansowe w Izraelu i na całym świecie. Aktualnie Enlight zarz?dza, buduje i rozwija projekty o ł?cznej mocy 1GW.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!