Aktualności firm stowarzyszonych

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jako skuteczne narzędzie do zwiększenia efektywności energetycznej

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016r. każda duża firma jest zobowiązana do przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa regularnie co 4 lata.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co to jest?

To procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Jakie przedsiębiorstwa zobowiązane są ustawowo do przeprowadzenia audytu?

Takie, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie co najmniej 250. pracowników

lub

  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


Podstawa prawna

Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku– obowiązek przeprowadzania przez przedsiębiorstwo niebędące MMŚP, raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa i przesłanie go do Urzędu Regulacji Energetyki.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to nie tylko obowiązek ustawowy – to wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa:

W trakcie audytu poddaje się ocenie stan techniczny instalacji i urządzeń, identyfikuje się obszary, w których zużywana jest największa ilość energii. Analizie poddane są obszary:

  • budynki i instalacje budynkowe
  • źródła energii instalacje przemysłowe
  • układy elektroenergetyczne
  • procesy technologiczne
  • środki transportu

W wyniku przeprowadzonych analiz audytorzy wskazują w raporcie:

  1. obszary w przedsiębiorstwie umożliwiające poprawę w zakresie gospodarki energetycznej,
  2. zalecane przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną pod kątem technicznym i ekonomicznym,
  3. źródła oszczędności w wyniku przeprowadzonego pełnego audytu oraz rekomendowanych przedsięwzięć (potencjalnych dochodów oraz eliminacji strat).


Audyt – szansą na modernizację i inwestycje, czyli wymierne korzyści ekonomiczne

Zdefiniowane w wyniku przeprowadzonego audytu obszary, które mogą stać się przedmiotem dalszych działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, w rezultacie przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, oraz środowiskowe. Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa nie powinno zatem być celem samym w sobie, ale impulsem i szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie ekonomicznym oraz środowiskowym – poprzez zaangażowanie w działania pro-środowiskowe.

Z uwagi na ustawowy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, warto bardzo poważnie potraktować aspekt wyboru takiego partnera do przeprowadzenia wskazanego audytu. Poza oczywistym aspektem konieczności posiadania stosownej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie przeprowadzania tego rodzaju audytów, podmiot audytujący powinien posiadać w swoim „rodowodzie” również dwa główne cele swojego działania, tj. zwiększanie efektywności energetycznej oraz działalność na rzecz środowiska, uwzględniające założenia gospodarki cyrkularnej.

Takim właśnie partnerem jest Grupa Veolia. VEOLIA, która poprzez dwie swoje Spółki zależne – Veolia Energia Warszawa S.A. oraz Veolia Industry Polska Sp. z o.o. jest w stanie przeprowadzić kompleksowo cały ten proces. Od przeprowadzenia audytu wraz z przygotowaniem stosownych zawiadomień do Urzędu Regulacji Energetyki , które wykonuje Veolia Energia Warszawa, do wdrożenia wskazanych rozwiązań za sprawą Veolii Industry Polska, uwzględniając możliwość pozyskania dodatkowych funduszy zarówno w kwestii finansowania planowanych do przeprowadzenia inwestycji i zwrotu poniesionych nakładów.

Współpracując z partnerem takim jak Veolia, sam proces przeprowadzenia audytu może stać się doskonałym narzędziem do zwiększenia konkurencyjności danego przedsiębiorstwa poprzez realne obniżenie kosztów energii.

Planując realizację wskazanych w audycie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej warto pamiętać o Białych Certyfikatach. Stanowią one dodatkowy „zastrzyk finansowy” dla przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe informacje w zakresie audytów energetycznych przedsiębiorstwa, oraz przykłady dalszych działań poaudytowych, ze wskazaniem korzyści wynikających z ich zrealizowania, będą tematem Komitetu ds. Klimatu, który będzie prowadzony przez ekspertów z Grupy Veolia w dniu 25 marca 2021 roku, w godz. 10:00 - 11:30, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.Zapisy na Komitet ds. Klimatu

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!