Komitet Elektromobilność

Celem Komitetu Elektromobilność jest:

  • Prezentacja najnowszych analiz i doniesień badawczych w zakresie barier i wyzwań w rozwoju elektromobilności w Polsce.

  • Wypracowanie wspólnych stanowisk firm członkowskich w zakresie wdrożenia niezbędnych przesłanek na rzecz rozwoju samochodów elektrycznych w Polsce.

Przewodniczą Komitetowi:

Andrzej GEMRA
Ekspert ds. Public Affaires & Promocji Elektromobilności Renault Polska

Przewodniczący Komitetu 

Radosław KITALA
Consultant & Arval Mobility Observatory Manager, Arval Service Lease Polska

Wice-przewodniczący Komitetu


 

Uczestniczą w Komitecie:

 

 

 

 

 

 


Najbliższe zebrania:

Brak wydarzeń z wybranej kategorii

Podsumowania, raporty i sprawozdania Komitetu:

Poprzednie spotkania Komitetu Elektromobilności

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!