Znaczenie lojalności we współczesnym handlu. Jak ją budować i utrzymać w dobie cyfryzacji?

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatnie

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Klub Handlowca / Klub Marketingu

>

Budowanie lojalności z klientami jest podstawowym zadaniem sieci handlowych w długiej perspektywie. Lojalni klienci wydaj? więcej, s? ambasadorami marki, wybaczaj? mniej udane pomysły biznesowe. W przeszłości, z racji mniejszej konkurencji, braku sprzedaży internetowej,   było to wiele prostsze. W dobie cyfryzacji oczekiwania klienta zmieniaj? się błyskawicznie. Dostępne narzędzia pozwalaj? na bezpośredni? komunikację ale nie zawsze przekłada się ona na lojalność klientów wobec sieci. Jak więc komunikować się z klientem aby przywi?zać ich do marki? Na te i inne pytania odpowiemy podczas szkolenia. Zapraszamy!

Podczas warsztatu:

  • porozmawiamy o obecnie funkcjonuj?cych programach lojalnościowych i ich ocenie przez klientów,
  • omówimy trendy w zakresie kreowania lojalności konsumenckiej,
  • zastanowimy się jak poł?czyć dostępne rozwi?zania z oczekiwaniami klientów

Spotkanie dedykowane jest Dyrektorom Marketingu w sieciach handlowych oraz Dyrektorom innych pionów pragn?cych zrozumieć specyfikę funkcjonowania programów lojalnościowych, ich wpływ na wyniki finansowe oraz najnowsze trendy w budowaniu emocjonalnej więzi z klientami.

Osoba prowadz?ca :

Bartek Górzny - Head Of Business Poland – Ukraine – Baltics

Od 2016 roku Head Of Business Poland – Ukraine – Baltics, poprzednio - Head Of Sales North Eastern Europe & South Africa w tcc global. Posiada ponad 18 letnie doświadczenie w sprzedaży usług marketingowych. Od ponad 15 lat współpracuje z sieciami handlowymi w Polsce i za granic?. Ekspert w zakresie marketingu lojalnościowego, tworzenia i realizowania kampanii lojalnościowych oraz budowania lojalności konsumenckiej

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!