Zmiany w Prawie Pracy 2016


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Z pocz?tkiem 2016 roku weszła w życie rewolucyjna nowelizacja Kodeksu pracy dotycz?ca tak istotnych kwestii jak zatrudnianie pracowników na czas określony oraz urlopy pracownicze zwi?zane z rodzicielstwem. Wprowadzono także elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Podczas spotkania omówione zostan? zagadnienia zwi?zane z rodzajami umów o pracę po nowelizacji i nowymi zasadami zawierania umów na czas określony. Szczegółowo uwzględniona zostanie tematyka ograniczenia okresu, na jaki będ? mogły być zawierane tego typu umowy, a także kwestia zmian długości okresu wypowiedzenia. Poruszony zostanie również temat nowego kształtu regulacji dotycz?cych urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Ostatnia część spotkania zostanie poświęcona tematyce elektronicznych zwolnień lekarskich.

PROGRAM:

9:30 – 11:00 Część I

› Limitowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony

› Zawarcie umowy na czas określony poza kodeksowymi limitami

› Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

› Umowa o pracę na okres próbny

11.00 – 12:30 Część II

› Zwolnienie z obowi?zku świadczenia pracy

› Usprawiedliwianie nieobecności w pracy z powodu choroby w 2016 r.

› Uprawnienia rodzicielskie w stanie prawnym obowi?zuj?cym od 02.01.2016 r.

Prowadz?cy :

Michał Prokop, LL.M. (Bonn) - Adwokat, Senior Associate

Adwokat, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego przy UW, magister prawa niemieckiego (LL.M.) Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Senior Associate w dziale prawno-podatkowym w warszawskim biurze kancelarii Rödl & Partner. Jego doświadczenie zawodowe jest ściśle zwi?zane z doradztwem w zakresie polskiego i niemieckiego prawa pracy. Reprezentuje klientów przed s?dami powszechnymi, zajmuje się bież?cym doradztwem prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów prawa pracy oraz uczestniczy w organizacji szkoleń.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!