Zastosowanie testów i kwestionariuszy w rozwoju ludzi w organizacjach


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Możemy zauważyć, że obecnie w biznesie i w działaniach HR wykorzystuje się całe spectrum różnego rodzaju testów i kwestionariuszy psychometrycznych. Na warsztacie opowiemy o tym, jakie testy funkcjonuj? na rynku, które z nich wykorzystywać do określonych procesów/działań (aby unikn?ć niewłaściwego wykorzystania narzędzi i tym samym błędnych pomiarów), a także jak tworzy się takie kwestionariusze. Pokażemy je również od praktycznej strony oraz przeanalizujemy przykładowe 3 narzędzia maj?ce zastosowanie w różnych procesach. Oczywiście dokonamy również praktycznego wykorzystania narzędzi przez uczestników – m.in. każdy uczestnik warsztatów będzie mógł wypełnić test/testy online na naszej platformie, a po ich analizie eksperckiej otrzyma raport.

Osoby prowadz?ce :

Bożena Roczniak - Prezes Zarz?du HR Development Sp. z o.o., Senior Konsultant od ponad 13 lat. Doktor nauk medycznych. Realizowała kilkadziesi?t projektów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich oraz kilkadziesi?t coachingów indywidualnych dla kadry menadżerskich wyższego szczebla. Przeprowadziła ponad 50 sesji informacji zwrotnych – głównie dla Członków Zarz?du i Kadry Menadżerskiej Wyższego Szczebla.Licencjonowany praktyk: Insights Discovery, MBTI (Mayers-Briggs Type Indiator), Thomas International. Certyfikowany coach ICC.

Justyna Strawińska

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!