Zasady i różnice kulturowe prawa pracy we Francji : jak unikać pułapki przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie ma na celu uświadomienie uczestnikom różnic kulturowych oraz podanie wskazówek jak podchodzić do rynku pracy we Francji i jak unikać pułapek, w które najczęściej wpadają polscy przedsiębiorcy.

 

>

Francja jest postrzegana jako wyj?tkowo trudny rynek dla pracodawców. Niezwykle formalistyczne wymogi zwi?zane z zatrudnieniem i zwalnianiem, ochrona pracowników i wysokie opłaty społeczne często skłaniaj? inwestorów zagranicznych do wahania sie w wyborze Francji jako miejsca do zatrudnienia. Pomimo tego, Francja jest krajem o wielu mozliwosciach innowacyjnych i inwestycyjnych. Jednym z czynnikow sukcesu operowania na rynku francuskim jest dobra znajomosc przepisow prawa pracy.

Do kogo skierowane jest spotkanie ?

Przede wszystkim szkolenie jest kierowane do firm polskich, które zamierzaj? lub prowadz? działalność gospodarcza we Francji i pragn? zatrudnić pracowników we Francji.

W programie:

 • Jak skutecznie zatrudniac na rynku francuskim?
 • Roznice kulturowe w podejsciu do prawa pracy we Francji
 • Jakie sa rodzaje umow i ktora wybrac ?
 • Jakie sa podstawowe warunki zatrudniania we Francji?
 • Jaka jest stopa wynagrodzen i skladek ?
 • Jaki jest czas pracy?
 • Jakie sa obowiazki pracodawcy?
 • Jak uniknac pulapek zwiazanych z „formalizmem” francuskim?
 • Jakie sa prawa pracownika?
 • W jakich okolicnosciach mozna zwolnic pracownika?
 • Jakie sa konsekwencje w razie nieprawidlowego lub bezpodstawnego zwolnienia?
 • Jak wygladaja spory prawa pracy we Francji?

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Hanna Stypulkowska-Goutierre – adwokat, kancelaria HSG Avocats Paryż.

Pani Mecenas Hanna Stypułkowska Goutierre jest adwokatem z 30 letnim doświadczeniem na rynku francuskim. Prowadzi własn? kancelarię HSG Avocats w Paryżu. Od lat obsługuje polskie firmy we Francji. Ma duże doświadczenie w prawie pracy oraz w świadczeniu usług transgranicznych.

Pani Mecenas Stypułkowska-Goutierre jest również przewodnicz?ca Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!