Zarządzanie konfliktem w zespole

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Spotkanie kierowane do managerów różnych działów

>

Zdarza się, że mała różnica zdań zmienia się w jawny konflikt, który ewidentnie wpływa na obniżenie efektywności. Z pozoru nieistotne czynniki powoduj?, że w organizacji/ zespole/ między zespołami narasta trudność.
W takich sytuacjach warto szybko rozpoznać sytuację i dobrać adekwatny sposób rozwi?zania problemu. Dzięki temu mamy możliwość szybkiej interwencji i zmiany destrukcyjnych procesów na twórczy i kreatywny proces szukania rozwi?zania oraz efektywn? komunikację w codziennych zadaniach czy projektach.

W czasie warsztatu będziemy szukać odpowiedzi na następuj?ce pytania:

  • co jest dobrego w konflikcie?
  • jakie s? źródła konfliktów i jak je trafnie diagnozować?
  • jakie s? etapy konfliktu i jak zareagować?
  • jakie s? efektywne narzędzia komunikacyjne w rozwi?zywaniu konfliktów?
  • w jaki sposób dbać o swoj? sferę emocjonaln? i jak dbać o drug? stronę w konflikcie?
  • jaka jest rola HR we wspieraniu ludzi w nazywaniu i rozwi?zaniu konfliktów?
  • kiedy mediacja jest dobrym narzędziem wspierania pracowników w konflikcie?

Spotkanie kierowane do managerów różnych działów.

Osoba prowadz?ca :

Izabela Salicka - Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator wewn?trzorganizacyjny. Pracuje od 15 lat w projektach doradczych i rozwojowych. Prowadzi działania rozwojowe z managerami oraz z zespołami i zarz?dami. Posiada doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym. Wspiera organizacje, zespoły, managerów oraz pracowników w procesie poszukiwania rozwi?zań, wyjścia z impasu, dialogu ukierunkowanego na now? jakość relacji.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!