Zaplanowanie strategii firmy. Misja firmy. Co jest moim produktem


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 900 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podczas październikowych warsztatów cyklu ABC Przedsiębiorczości będziemy mieli okazję przyjrzeć się problematyce związanej z formułowaniem strategii.  Damy wskazówki, w jaki sposób można określić optymalną drogę rozwoju spośród możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych.

 

>

Formułowanie strategii to plan działania, który będzie kaskadowany na poszczególne warstwy organizacji oraz znajdzie przełożenie na alokację zasobów i kompetencji w organizacji.

W trakcie formułowana strategii, odpowiemy sobie na podstawowe pytania.

  • „Misja”- Jak rozumiemy sukces rynkowy?
  • „Cele”- Jakie cele należy określić, aby osi?gn?ć sukces?
  • „Model działania”- Jaki będzie najbardziej efektywny model działania?
  • „Strategia rozwoju”- Jak powinna wygl?dać komunikacja?
  • „Sytuacja rynkowa”- Jaka jest obecna sytuacja na rynku (potrzeby klientów, benchmarking)?
  • „Możliwości organizacji”- Jaka jest sytuacja wewnętrzna organizacji?

Prowadz?cy:

Adam Kostrzewa, APAX Consulting Group Sp. z o.o., Partner

Adam Kostrzewa w toku swojej działalności przygotował i zrealizował wiele projektów restrukturyzacyjnych oraz transakcji przejęcia przedsiębiorstw, sprawuj?c także nadzór z ramienia inwestora. Pełni?c rolę menedżera Ernst & Young kierował zespołami konsultantów realizuj?cych projekty w zakresie strategii biznesowych i pozyskiwania finansowania (w tym licznych feasibility study, analiz finansowych, due diligence, wycen, biznes planów i programów restrukturyzacji). Jest ekspertem ł?cz?cym doświadczenie w zakresie finansów i księgowości z doświadczeniami doradczymi we współpracy z instytucjami finansowymi oraz kompleksowym doradztwem dotycz?cym usprawnień biznesowych (w tym zarz?dzanie procesami, Shared Services, Activity Based Costing, Value Based Management, Balanced Scorecard). Wśród wielu projektów formułował między innymi program restrukturyzacji skoncentrowany wokół poprawy kluczowych procesów, struktury organizacyjnej i efektywności dla Spółki Rafineria Nafty Jedlicze oraz strategię rozwoju wraz z programem restrukturyzacji, opracowaniem modelu poprawy efektywności działania przed prywatyzacj? i przejęciem Spółki Dyrekcja Eksploatacji Cystern (obecnie grupa GATX) przez inwestora zagranicznego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!