Zamknięcie zapisów na czerwcową sesję egzaminacyjną DFP

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : Cena zależy od rodzaju egzaminu

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Organizujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów o różnym poziomie zaawansowania.

>

Egzaminy poświadczaj? znajomość specjalistycznego języka francuskiego w mowie i w piśmie (Diplômes de français professionnel) w następuj?cych obszarach: biznesowy, prawniczy, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika. Sesje egzaminacyjne odbywaj? się dwa razy w roku (w czerwcu i w grudniu).

Najbliższa sesja egzaminacyjna: 13-14 czerwca 2016 r.

Dyplomy z języka francuskiego specjalistycznego (DFP)

Rodzaje egzaminów

Diplôme de français professionnel DFP A2459 PLN
Diplôme de français professionnel DFP B1459 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires B2479 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires C1529 PLN
DFP Scientifique et technique B1529 PLN
DFP Tourisme et hôtellerie B1529 PLN
DFP Secrétariat B1529 PLN
DFP Secrétariat B2529 PLN
DFP Juridique B2529 PLN
inne DFP specjalistyczne529 PLN

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane przyst?pieniem do egzaminu językowego prosimy o list / mail zgłoszeniowy na adres  alicja.rukowicz@ccifp.pl  z podaniem poniższych informacji oraz z kopi? potwierdzenia wpłaty.

Imię i nazwisko:
Adres pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:
Data i miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Rodzaj egzaminu:

W przypadku chęci otrzymania faktury na osobę indywidualn? prosimy również o podanie numeru PESEL, a w przypadku firm o pełne dane firmy do faktury razem z numerem NIP.

Numer konta
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Crédit Agricole Bank Polska S.A., NR: 26 1940 1076 6600 0297 0001 0000

Uwaga!
Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będ? brane pod uwagę.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!