Wydarzenie wyjątkowe Patronat CCIFP

XI edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023

Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120, Warszawa, Polska
See on map

Język :
Polski

Cena : Wydarzenie firmy stowarzyszonej w CCIFP.

Prosimy o kontakt z organizatorem.

Passé

L'événement est terminé.

Z upoważnienia i w imieniu Pana Jacka Piechoty, Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Europe-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej zapraszam do udziału w XI edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023, która będzie miała miejsce  w dniach 19-21 kwietnia 2023 r. w Swarzędzu i w Warszawie. Forum Patronatem Honorowym objął Minister Infrastruktury, Marszałkowie województw: zachodniopomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i wiele innych Instytucji. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. 

 

Światowej gospodarce przychodzi mierzyć się z poważnymi wyzwaniami wywołanymi przez działania wojenne w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przez Państwa Wolnego Świata. Dotychczasowe problemy związane ze wzrostem wolumenu przewozów towarowych w relacjach Azja - Europa - Azja, ograniczeniami w przepustowości eksploatowanych szlaków komunikacyjnych i terminali, rosnącą konkurencją oraz trwającą przez poprzednie dwa lata pandemią Covid-19 były łatwiejsze do rozwiązania w porównaniu z obecną destabilizacją rynku międzynarodowych przewozów i przerwaniem dotychczasowych łańcuchów dostaw. Przyjęte wcześniej strategie transportowe i łańcuchy logistyczne musiały zostać poddane ponownej analizie i weryfikacji

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to miejsce spotkań międzynarodowej społeczności zajmującej się kolejowymi przewozami towarowymi. W 11. edycji wydarzenia w 2023 roku wezmą udział profesjonaliści z branży kolejowych przewozów towarowych z całego świata. Wśród uczestników znajdą się:

  • dostawcy usług logistycznych,
  • operatorzy,
  • zarządcy centrów logistycznych, 
  • zarządcy morskich i lądowych terminali kontenerowych,
  • zarządcy portów morskich,
  • przewoźnicy,
  • naukowcy,
  • przedstawiciele rządu,
  • przedstawiciele samorządów,
  • prawnicy,

reprezentujący takie kraje jak:

Austria , Azerbejdżan, Czechy, Kazachstan, Kirgizja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Węgry i Włochy. 

 

Organizatorami tegorocznej XI edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023 są:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) a współorganizatorami Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja i Stowarzyszenie Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy.

 

Informacje na temat Forum dostępne są na stronie internetowej wydarzenia pod adresem: https://forumfracht.eu  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!