Wystąpienia publiczne


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
500 pln / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 pln - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Tajniki skutecznej prezentacji

Wyst?pienia publiczne porównać można do spektaklu, w którym aktorzy graj? na scenie dla widowni. Poprawne wyreżyserowanie oraz przygotowanie aktora do roli decyduje o sukcesie sztuki oraz zainteresowaniu krytyki.

Przygotowanie i prowadzenie prezentacji biznesowej czy spotkanie z klientem jest form? wyst?pienia publicznego. Jego skuteczność to nie tylko kwestia talentu, ale czynność, której można się nauczyć i wyćwiczyć. Odpowiednio przedstawiona, jasna i prosta komunikacja ułatwia zrozumienie i zapamiętanie proponowanych rozwi?zań czy prezentowanego celu.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznaj? reguły przygotowywania wyst?pień publicznych oraz naucz? się w jaki sposób umiejętnie i skutecznie wygłaszać przemówienie, tak aby wywierać poż?dane wrażenie na audytorium.

Celem szkolenia jest wzbogacenie umiejętności autoprezentacyjnych uczestników. W sposób interaktywny podpowiemy, w jaki sposób wykorzystywać swoje zalety i potencjał komunikacyjny. Będ?c świadomym znaczenia i siły komunikacji niewerbalnej, uczestnicy naucz? się możliwości wzmacniania przekazu i komunikowanych treści. Umiejętności te pozwol? wzmocnić wizerunek osoby wiarygodnej, odpowiedzialnego przełożonego czy partnera biznesowego.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do osób, które reprezentuj? firmę b?dź jej interesy na zewn?trz (np. na konferencjach, spotkaniach biznesowych), b?dź wewn?trz (podczas cyklicznych spotkań z zespołem czy współpracownikami) oraz zajmuj? stanowiska menadżerskie wyższego i średniego szczebla.


Program szkolenia:

09.00-10.30
Rozwinięcie potencjału autoprezentacyjnego poprzez wywieranie wpływu i wzmacnianie przekazu pozawerbalnego
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-11.45 Pogłębienie umiejętności z zakresu oddziaływania głosem i zarz?dzania jego jakości?
11.45-12.15 Poznanie skutecznych zasad prowadzenia spotkań, konstruowanie wyst?pienia
12.15-12.30 Przerwa na lunch
12.30-14.00 Techniki zjednywania sobie słuchaczy i utrzymywania uwagi rozmówcy


Partner:

http://www.piaseckazylewicz.pl/

Prelegent:

Paweł Prokopczuk

Specjalista od emisji głosu, mowy ciała i wykorzystania elementów scenicznych w prezentacjach, procesie perswazji i wywierania wpływu. Doświadczony trener biznesowy i jednocześnie zawodowy aktor, ekspert w obszarze komunikacji i prowadzenia prezentacji.Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin wydarzenia oraz nazwisko uczestnika.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Warunki płatności i uczestniczenia w szkoleniu do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!