Wykorzystanie wizerunku w materiałach handlowych i promocyjnych w internecie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Nasze spotkanie pomoże Państwu ocenić kiedy będą Państwo mieli do czynienia z wykorzystaniem wizerunku oraz jak uniknąć wątpliwości, co do tego w jakich sytuacjach konieczne jest uzyskanie zgody na publikację wizerunku, a kiedy takiej zgody posiadać nie musimy. Wskażemy Państwu również w jaki sposób uzyskiwać zgodę na wykorzystanie wizerunku, aby uniknąć problemów związanych z późniejszym jego wykorzystaniem w materiałach handlowych i promocyjnych.

 

>

Spotkanie adresujemy do przedsiębiorców, którzy w swej działalności spotykaj? się z problematyk? wykorzystania wizerunku.

Efekty spotkania:

 • Umiejętność dokonania oceny kiedy potrzebna jest zgoda na wykorzystanie wizerunku.
 • Umiejętność właściwego formułowania (w zakresie treści i formy) zgód na wykorzystanie wizerunku.
 • Umiejętność dokonania oceny sytuacji, w których publikacja wizerunku może naruszać dobra osobiste osoby, której wizerunek jest wykorzystywany.

Program :

 1. Co to jest „wizerunek”, postacie wizerunku.
 2. Wizerunek jako dobro osobiste.
 3. Ochrona wizerunku na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Okoliczności, w których konieczna jest zgoda na wykorzystanie wizerunku.
 5. Okoliczności, w których uzyskania zgody na publikację wizerunku nie jest konieczne.
 6. Dysponowanie wizerunkiem na podstawie zgody lub umowy.
 7. Wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wykorzystania wizerunku pracowników).
 8. Prawo do wizerunku a internet (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościach).

Prowadz?cy :

Sylwia Sylwestrzak - Radca prawny, Partner w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Praktyk? Sporów Prawnoautorskich oraz uczestniczy w pracach Praktyki Internet i E-commerce oraz Praktyki Nowych Technologii i Cyfryzacji. Posiada bogate doświadczenie w  sprawach zwi?zanym z prawem prasowym, prawem autorskim i ogólnymi przepisami dotycz?cymi środków masowego przekazu.  Doradza także w projektach zwi?zanych z sektorem technologii informatycznych, a także w kwestiach dotycz?cych ochrony danych osobowych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!