Wspólna reprezentacja firm francuskich na Forum Ekonomicznym w Krynicy


Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój
L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa już po raz czwarty organizuje obecność firm francuskich na Forum Ekonomicznym w Krynicy, najważniejszym wydarzeniu gospodarczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdego roku Forum gromadzi ponad 2000 gości, najważniejsze osobistości ze świata biznesu i polityki. Poprzez panele dyskusyjne, a przede wszystkim poprzez pawilon Café France, francuscy inwestorzy jako jedyni s? tak dobrze rozpoznawani pośród gości Forum.

W tym roku, poza Café France, któr? do tej pory odwiedzili m.in. Premier Donald Tusk, Przewodnicz?cy Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, Prezydent RP, Bronisław Komorowski, zorganizujemy również panel dyskusyjny oraz specjalny Wieczór Francuski w Starym Domu Zdrojowym.

Temat panelu dyskusyjnego:

Jak móc jeszcze dłużej i lepiej?

dlaczego i jak dbać o work/life balance w perspektywie pracy do 67 roku życia?

5.09. (środa), godz. 10.30, Stary Dom Zdrojowy - sala telewizyjna

Cywilizacja, w której żyjemy stawia nas przed ogromnymi wyzwaniami. Naukowcy alarmuj?, że wydatek energetyczny menedżera pracuj?cego na co dzień w korporacji jest porównywalny z tym, jaki ponosi wyczynowy sportowiec. Nad idealn? form? psychiczn? i fizyczn? sportowca pracuje sztab specjalistów… Co zatem powinniśmy zrobić, żeby zadbać o nasz własny balans psychofizyczny, który wyraża się w równowadze między życiem prywatnym i zawodowym? W jaki sposób przygotować do współczesnych wyzwań ciało i umysł, tak żeby ustrzec od wypalenia zawodowego siebie, swoich bliskich, swoich pracowników?

Paneliści:

Maciej Witucki – Prezes CCIFP i Prezes Orange Polska; Przewodnicz?cy Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edykacji oraz tożsamości Polaków.

Wojciech Eichelberger – Psycholog, psychoterapeuta i trener. Jest autorem i współautor wielu popularnych ksi?żek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Publikuje wywiady, felietony i eseje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Zwierciadle”, „Polityce”. Jest współtwórc? i dyrektorem Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie.

Michel Kiviatkowski – Partner Zarz?dzaj?cy Biura Mazars w Polsce. Posiada tytuł doktora, który uzyskał na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Aix-en-Provence (Francja). Jest prelegent licznych seminariów dla klientów oraz prowadzi kursy i wykłady na wyższych uczelniach. Autor licznych publikacji i artykułów w prasie specjalistycznej.

Alexander Konopka - Prezes Zarz?du firmy Gras Savoye Polska  i Pol-Assistance Sp. z o.o.

Aleksander Pociej – Senator RP, Adwokat, Przewodnicz?cy Senackiej Grupy Polsko-francuskiej. W latach 1988-1989 odbył studia podyplomowe we Francji na Universite de Paris X Nanterre – DESS Droit International du Commerce (Międzynarodowe Prawo Handlowe). Jako felietonista współpracował z Gazet? Finansow?, Życiem Warszawy, Polskim Radiem, Sukcesem oraz Gentelmanem.

Moderator - Kinga Rusin

Panel odbędzie się pierwszego dnia Forum, 4 września. Godzina i miejsce do potwierdzenia.

Drugiego dnia Forum odbędzie się wieczór francuski, na który zaprosimy wybranych gości Forum Ekonomicznego w Krynicy. Będzie to doskonała okazja do nawi?zania cennych kontaktów z przedstawicielami międzynarodowego biznesu jak i reprezentantami rz?dów, ministerstw, czy władz lokalnych przybyłych do Krynicy.

Zachęcamy wszystkie firmy do wł?czenia się w organizację wspólnej reprezentacji firm stowarzyszonych w CCIFP na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Partnerzy francuskiej obecności w Krynicy 2012

    

Program francuskiej obecności na Forum w Krynicy 2012 >>>

Oferta uczestnictwa - Krynica 2012 >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!