Współczesny rynek pracy – tendencje

Cena :
650 PLN + 22% VAT firmy stowarzyszone, 900 PLN + 22% VAT firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z firm? stowarzyszon? Manpower zapraszaj? na konferencję "Współczesny rynek pracy – trendy i tendencje", która odbędzie się dnia 12 grudnia 2007 w Warszawie.

Cel konferencji:
Przedstwienie tendencji na rynku pracy. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy wspólczesny rynek pracy przestał być "rynkiem pracodawców"? Jakie korzysci wynikaj? dla firmy z tytułu elestycznych form zatrudnienia?   Jakie s? możliwości zatrudniania pracowników zarówno z obszarów UE jak i   poza?

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TENDENCJI NA RYNKU PRACY W POLSCE

Grupa docelowa:
Dyrektorzy HR, dyrektorzy generalni. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat kształtowania się rynku pracy.

Program:

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 09:45

Powitanie i słowo wstępu: Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny CCIFP

  

09:45 – 10:00

Zarys sytuacji gospodarczej w Polsce – Manpower  

10:00  – 10:20

Struktura bezrobocia w Polsce

Narzędzia walki z bezrobociem. Wsparcie dla firm – Aleksander Kornatowski, wice dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

  

10:20 - 10:30

10:30 - 10:50

Szkolnictwo w Polsce w kontekście rynku pracy, znajomość języków obcych wśród Polaków - Manpower

Fundusze na rzecz dostosowania programu szkolnictwa z potrzebami pracodawcy – Agnieszka Gryzik, Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

10:50 - 11:05

Przerwa kawowa

  

11:05 - 11:20

11:20 - 12:30

Oferty na rynku pracy i obszary niedoborów - Manpower

Rynek pracy w Polsce – potencjał rekrutacyjny polskiego Internetu – dr Dorota Bachman GazetaPraca.pl

12:30 - 13:00

Poziom wynagrodzeń w ostatnich latach – Manpower

Kalkulacja wynagrodzeń w 2008 - omówienie najważniejszych zmian. Monika Cieślak, Citroen

  

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa

  

14:00 - 14:45

Elastyczne formy zatrudnienia – korzyści dla pracodawców. Nowe trendy na rynku pracy – Małgorzata Wnęk-Kolaska,Deloitte

 • Nowe trendy na rynku pracy. Co oznacza wizerunek dobrego pracodawcy ?
 • Zmiana organizacji i form świadczenia pracy. Czy stały etat to przeszłość?
 • Przeciwdziałanie negatywnym wpływom na rynku pracy – elastyczne formy zatrudnienia dopuszczalne przez polskie ustawodawstwo
 • Różnice pomiędzy różnymi formami elastycznego zatrudnienia a zatrudnieniem stałym – korzyści dla pracownika i pracodawcy
 • Elastan – możliwości dofinansowania projektów w zakresie Elastycznych Form Zatrudnienia  
 

14:45 - 15:00

15:00 - 15:30

Migracja siły roboczej – Manpower

Prawne aspekty mobilności zawodowej w UE oraz poza UE – Joanna Karniol, Karniol Małecki i Wspólnicy  

 • Wolność przemieszczania się pracowników
 • Pracownicy „mobilni”
 • Ograniczenia swobody przepływu pracowników
 • Ubezpieczenia społeczne – koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego krajów członkowskich
 • Międzynarodowe prawo pracy
 • Zatrudnienie w Polsce obywateli państw spoza UE na przykładzie Rosji, Ukrainy i Białorusi  
 

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

  

15:45 - 16:15

Problematyka przepływu osób i zatrudnienia na europejskich rynkach pracy w kontekście przestrzegania przepisów prawa pracy – Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego  GIP oraz Anna Bydłoń, Starszy Specjalista w Departamencie  Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy

  

16:15 - 16:30

Podsumowanie - Manpower

  

16:30 – 17:00

Pytania i odpowiedzi

Partner merytoryczny i moderator konferencji:

http://www.manpower.waw.pl  

Partner medialny:

http://www.gazetapraca.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!