Wspieranie współpracy między uczelniami i firmami.


Ambasada Francji w Polsce, Piekna 1

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Wspieranie współpracy między uczelniami i firmami w celu polepszenia zatrudnienia: strategia  ? wszyscy wygrywaj?  ?


Działaj?c wspólnie na rzecz budowy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i badań, Francja i Polska zachęcaj? uczelnie i   przedsiębiorstwa do współpracy. W tym kontekście, Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Francusk? Izb? Przemysłowo - Handlow? w Polsce, Agencja CampusFrance oraz EGIDE, organizuje konferencję, która obędzie się w dniu 30 stycznia w Ambasadzie Francji w Polsce.

W ramach promocji francuskiego szkolnictwa wyższego w Polsce, Ambasada Francji rozwija wiele programów współpracy uniwersyteckiej i naukowej oraz wspiera ważny program stypendialny, który pozwala polskim studentom korzystać z kształcenia we Francji, w najbardziej prestiżowych uczelniach.

PROGRAM

1. Student i przedsiębiorstwo: jak rozpoznać odpowiedni profil
Rynek pracy w Polsce: czego poszukuj? firmy, w jakich branżach odbywa się rekrutacja?  Joanna Szwajgier, Dyrektor Operacyjny ManpowerGroup Solutions)
Profil polskiego studenta; Maria Koralewska, koordynator CampusFrance Pologne, Cyrielle Dufrenne, zastępca attachée ds.współpracy uniwersyteckiej
Dyskusja

2. O współpracy między uczelniami i firmami bez tajemnic
Wpływ programów wsparcia na współpracę z uczelniami; Corinne Baylac, attachée ds.współpracy uniwersyteckiej
Korzyści z partnerstwa publiczno-prywatnego; 3 zwycięzców: student, uczelnia, firma; Daniel Maître, szef regionalnego działu ekonomicznego
Wsparcie Fundacji Orange dla młodych Polaków (stypendia i staże); Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange
Jak sprzyjać rozwojowi staży w firmach -  Michał Lewczuk, Marcin Machocki, HR, Rekrutacja i Rozwój, Grupa TP
Jak firma może zostać inicjatorem i partnerem w kształceniu? Larson, ESCP Europe; Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (do potwierdz.)
Dyskusja

3. Dobre praktyki na arenie międzynarodowej
Skuteczne działanie: wolontariat międzynarodowy w przedsiębiorstwie, Michel Oldenburg, dyrektor Ubifrance na Polskę
Sytuacja programów stypendialnych współfinansowanych przez uczelnie i przedsiębiorstwa na świecie, Emmanuel Becquart, kierownik ds. rozwoju, Egide
Warsztaty metodologiczne / model umowy
Dyskusja

Zakończenie
Wypowiedź absolwenta francuskiej uczelni, na wysokim stanowisku w Polsce - Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej

Po seminarium zapraszamy Państwa na kolację w formie bufetu, która odbędzie się w Ambasadzie Francji.

W seminarium mog? wzi?ć udział francuskie firmy działaj?ce w Polsce, które s? zainteresowane rekrutacj? stażystów i pracowników oraz współfinansowaniem stypendiów i staży, jak również kształceniem praktycznym na uczelniach.

W spotkaniu wezm? też udział rektorzy polskich uczelni oraz koordynatorzy podwójnych dyplomów francusko-polskich.


Prezentacje będ? prowadzone w języku francuskim i / lub polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w targach: „Studia i Kariera z Francj?”, który zrzeszy, w Warszawie oraz w Krakowie, francuskie firmy i uczelnie.
Więcej informacji >>>>>>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!