Wrocław - International Christmas Mixer


Browar Mieszcanski, Hubska 44/48

Cena :
Bezpłatnie, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych, wstęp wyłącznie na podstawie zaproszenia

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Organizowane 12 grudnia 2007 we Wrocławiu wspólne ,,INTERNATIONAL Christmas Mixer"   Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej, Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, Polsko- Szwajcarskiej Izby Przemysłu i Handlu, orazSkandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, ma na celu integrację pracowników najwyższego i średniego szczebla zarz?dzaj?cego firm zrzeszonych w sześciu międzynarodowych   izbach,   ich klientów i firm zaprzyjaźnionych z terenu Dolnego Śl?ska.

Przewidujemy udział ponad 400 firm, członków i sympatyków wszystkich 6 izb, przedstawicieli mediów: telewizji TV3,   TEDE, prasy: Gazeta Wyborcza,   Poland Monthly, Biznes Wroclawski, Les Echos de Pologne, leptetijournal.com  i innych.

Wrcołwski INTERNATIONAL CHRISTMAS MIXER odbędzie się w środę  12 grudnia 2007.  

Przewidujemy udział około 200- 300  osób, w tym przedstawicieli samorz?dów lokalnych: Marszałka, Prezydenta, Wojewody,   a także konsulów honorowych/generalnych z krajów zwi?zanych z ww. Izbami.

Wstępny program wydarzenia:

18.00 – Powitanie gości, welcome drink

18.45 -  Koktajl, koncert świ?eczny oraz inne atrakcje: wróżka, ruletka, itd.

20.30 – Loteria -do wygrania m.in. telewizor plazmowy, weekend z samochodem, wino, słodycze i wiele innych...

Osoby z firm stowarzyszonych, zainteresowane uczestnictwem w którymś z podanych wyżej wydarzeń, proszone s? o kontakt z CCIFP, Monika Constant, monika.constant(@)ccifp.pl

KPMG świadczy usługi z zakresu audytu, rachunkowości, doradztwa podatkowego, doradztwa finansowego i gospodarczego. W październiku 2007 do sieci biur KPMG w Polsce doł?czyło biuro KPMG w Gdańsku.

PARTNERZY MEDIALNI

Poland Monthly>>

Biznes Polska>>

Les Echos de Pologne>>

www.LePetitJournal.com


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!