Webinar  •  Webinar

Wpływ ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na rynek nieruchomości komercyjnych

Język :
polski

Cena : Webinar jest bezpłatny dla reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na wyjątkowy webinar, w takcie którego opowiemy o zasadach nieodpłatnego dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości.

Zapraszamy na wyjątkowy webinar, w takcie którego opowiemy o zasadach nieodpłatnego dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości i problemach z tym związanych, z którymi spotykają się na co dzień właściciele i zarządcy budynków komercyjnych.

 

Podczas webinaru poruszymy następujące zagadnienia:

 

1) Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

  • obowiązek zawarcia z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym umowy o nieodpłatny dostęp do nieruchomości
  • obowiązek nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury technicznej budynku
  • obowiązki informacyjne, których niewypełnianie zagrożone jest niewspółmiernie wysokimi karami

 

2) Ograniczenie swobodnego dysponowania nieruchomością

  • obciążenie księgi wieczystej nieruchomości wpisem umowy o dostęp
  • brak możliwości wypowiedzenia umowy o dostęp
  • przejście obowiązków wynikających z umowy o dostęp/decyzji administracyjnej na następców prawnych

 

3) Instalacja telekomunikacyjna budynku jako część składową nieruchomości

 

4) kary za niestosowanie się do Megaustawy

 

Czas trwania: 60 min

Sesja Q&A: 10 min”

 

 

Dariusz Prymon LLM, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmiotów z rynku nieruchomości.

Na co dzień kieruje pracami działu prawnego Intelligent Technologies S.A.

Partner merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!