Wpływ służebności na proces inwestycyjny i nabywanie nieruchomości


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone instytucji służebności, zagadnieniu istotnemu dla wszystkich praktyków zajmujących się nieruchomościami. Podczas seminarium wyjaśnimy, na co należy zwrócić uwagę przy ustanawianiu służebności, jakie są sposoby ustalania wynagrodzenia za ich ustanowienie, a także jakie roszczenia przysługują zarówno podmiotom zobowiązanym jak i uprawnionym z tytułu służebności.

 

>

Seminarium będzie również miało za zadanie przedstawienie możliwości ustanawiania służebności w nietypowych sytuacjach. Wskazane zostan? również problemy zwi?zane z prowadzeniem inwestycji na nieruchomościach, na których istniej? już służebności i które mog? utrudnić przebieg procesu budowlanego oraz możliwe rozwi?zania powyższych problemów. Podczas seminarium   omówione zostan? również prawa o treści odpowiadaj?cej treści służebności, w stosunku do których pojawia się szereg w?tpliwości zwi?zanych z możliwości? uznania ich za służebności.

Program :

- omówienie rodzajów służebności oraz sposobów ich ustanawiania, metod ustalania wynagrodzenia za ich ustanowienie oraz roszczeń przysługuj?cych zarówno podmiotom zobowi?zanym jak i uprawnionym z tytułu służebności,

- wskazanie korzyści wynikaj?cych z ustanowienia służebności oraz zagrożeń zwi?zanych z istnieniem służebności na nieruchomościach, na których prowadzona jest inwestycja,

- analizę charakteru praw o treści odpowiadaj?cej treści służebności, nieuregulowanych w obowi?zuj?cych przepisach prawa i możliwości ich praktycznego zastosowania.

Seminarium skierowane jest do członków zespołów inwestorów, którzy prowadz? inwestycje wymagaj?ce wykorzystania służebności lub inwestycje na nieruchomościach, na których ustanowione s? służebności na rzecz osób trzecich, a także do innych specjalistów i praktyków z zakresu obrotu nieruchomościami i procesu budowlanego.

Udział w seminarium zamknięty jest dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Prelegent :

Mecenas Andrzej Lulka- radca prawny, specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie budowlanym. Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., przez PLC Which Lawyer w 2009 r. i 2011 r. oraz Chambers Europe 2010, 2011 i 2012 r. w dziedzinie prawa nieruchomości. Występuje często jako prelegent na konferencjach dotycz?cych sektora nieruchomości, działa również w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Jest autorem licznych publikacji prasowych na łamach m.in. Eurobuild, Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej. W latach 2007-2012 był partnerem odpowiedzialnym za Departament Prawa Nieruchomości w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!