Wizerunek jako czynnik sukcesu - rola PR w rozwoju firmy

Cena :
99 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rozwój każdej firmy opiera się na kontaktach, wymianie informacji, ale przede wszystkim na właściwych relacjach z klientami, kooperantami i instytucjami maj?cymi wpływ na jej funkcjonowanie. Do profesjonalnego zarz?dzania relacjami z otoczeniem i budowania właściwego wizerunku wykorzystywane s? działania z zakresu public relations.


Jakie s? podstawowe narzędzia public relations?
W jaki sposób zorganizować działania PR w firmie?
Jak budować spójny wizerunek wśród klientów i kooperantów?
Dlaczego nawet międzynarodowe firmy powinny pamiętać o współpracy i budowaniu relacji na poziomie lokalnym i regionalnym?

Odpowiedzi na te i wiele innych, podobnych pytań będ? mogli Państwo poznać na spotkaniu organizowanym przez Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach, organizację partnersk? Francuskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Polsce.

Naszym zamierzeniem jest spotkanie w atmosferze nieformalnej, sprzyjaj?cej prowadzeniu dyskusji i wymianie doświadczeń. Po zakończeniu prezentacji zapraszamy Państwa na poczęstunek poł?czony z degustacj? wina.

Organizator:

Partnerzy:


AGENDA SPOTKANIA

16.30 – 16.40 Robert Pyka, Chargé de Développement Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice:
Prezentacja Domu Saint- Étienne i wprowadzenie do tematyki spotkania

16.40 – 17.30 Marcin Młodożeniec, Development Manager, PRIME Public Relations:
Public relations – świadome kształtowanie wizerunku firmy
- Public relations opiera się na komunikacji
- Wizerunek zapewnia przewagę – korzyści z właściwego wizerunku
- Kształtowanie wizerunku w regionie i w skali krajowej
- Podstawowe narzędzia public relations
- Organizacja działań public relations w firmie

17.30 – 17.45 Magdalena Szymańska, Specjalistka ds. komunikacji i PR, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce: Wspólne działania public relations: z kim i dlaczego warto je prowadzić?

17.45 – 18.30 Pani Małgorzata Zięba, odpowiedzialna za PR w firmie FAURECIA: Czy PR ma obywatelstwo? Public relations we francuskiej firmie

18.30 – 18.45 Podsumowanie prezentacji
18.45 – 19.30 Poczęstunek i degustacja wina

Dodatkowych informacji udziela:

Robert Pyka, Chargé de Développement
Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
ul. Rozyckiego 14 c, 40-028 Katowice
tel. :0048 32 205 31 24, fax. : 0048 32 205 13 20
e-mail : robert.pyka(@)maison-saint-etienne.com
http://www.maison-saint-etienne.com

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!