Windykacja transgraniczna w ujęciu polsko-francuskim


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium podatkowe

 

>

Spotkanie będzie się składało z dwóch części :

I.                                       Windykacja transgraniczna w ujęciu polsko – francuskim.

  1. Windykacja - pojęcie, rodzaje, informacje ogólne.
  2. Uzyskanie orzeczenia będ?cego podstaw? egzekucji   - jurysdykcja, właściwość s?du, rodzaje postępowań s?dowych.
  3. Wykonywanie orzeczeń – stan przed i po 10 stycznia 2015 roku, omówienie zmian po wejściu w życie rozporz?dzenia Bruksela IA

Prowadz?cy:   Maria SCHITTULLI – Radca prawny, Wspólnik zarz?dzaj?cy EUREX LEGAL

II.                                   Podatkowe ujęcie odpisów na należności.

  1. Zasady tworzenia odpisów aktualizuj?cych,
  2. Sposób księgowania odpisów aktualizuj?cych wg polskich i francuskich zasad.
  3. Podatkowe ujęcie odpisów na należności.

Prowadz?cy:Paweł DUŚ – Biegły rewident, Prezes Zarz?du EUREX AUDIT

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!