Walne Zgromadzenie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej


PGE Narodowy, sala kinowa, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne zarezerwowane dla Prezesów firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisany, Maciej Witucki, Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zgodnie z artykułem 17 p. 1 statutu CCIFP, zwołuję Walne Zgromadzenie CCIFP na wtorek 19 kwietnia 2016 o godz. 17.00 w sali kinowej na PGE Narodowym,  Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie.

Maciej Witucki
Prezes CCIFP

Zwołanie Walnego Zgromadzenia CCIFP_2016 >>>

Porz?dek obrad Walnego Zgromadzenia >>>

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć może jedna osoba z firmy - Prezes, albo osoba przez niego oddelegowania. Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia lub wskazanie pełnomocnika, poprzez odesłanie formularza do dnia 11 kwietnia 2016 r. na adres magdalena.wolowska(@)ccifp.pl lub faxem na numer 022 696 75 90.

FORMULARZ ZAPISU >>>

Więcej informacji: Magdalena Wołowska, magdalena.wolowska(@)ccifp.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!